Termin polaganja ispita – TV novinarstvo

* Silabus (.pdf – 139KB)
O B A V E Š T E NJ A
* Apsolventski ispitni rok – MART 2010. – Lila Radonjić

Ispit iz predmeta „Televizijsko novinarstvo“, kod predavača Lile Radonjić, biće održan u četvrtak, 1. aprila, u 10 časova.