Konkurs za upis na spec. studije za inovaciju znanja u šk. 2009/2010 – Medijacija

K O N K U R S
za upis na specijalističke studije za inovaciju znanja
u školskoj 2009/2010. godini
- MEDIJACIJA -

* Prijavu na konkurs – preuzmite ovde (.doc – 62KB)

I Semestar
Uvod u medijaciju…………………………………………………………………….8 nedelja x 8 h

II Semestar
Porodična medijacija………………………………………………………………..6 nedelja x 8 h

ili

Posredovanje između žrtve i prestupnika……………………………………6 nedelja x 8 h

ili

Vršnjačka medijacija ………………………………………………………………..6 nedelja x 8 h

Posebne napomene:
• Posle završenog uvodnog kursa u prvom semestru, studenti mogu da nastave neki od specijalizovanih kurseva za koji se opredele
• Moduli u drugom semestru biraju se alternativno
• Svaki ponuđeni modul je akreditovan na osnovu detaljnog programa, stručne recenzije i odluke komisije kod Republičkog Zavoda za socijalnu zaštitu, odnosno Ministarstva prosvete.

Prvi modul je osnovni i obavezan za nastavak jednog od specijalizovanih modula u drugom semestru. Pored akreditacije, modul Uvod u medijaciju ispunjava kriterijume obuke predviđene Zakonom o medijaciji za sticanje licence, odnosno upis u registar medijatora kod Ministarstva pravde (odnosno Republičkog centra za medijaciju).

Svaki modul je zaokružena celina posle čega student stiče pravo na sertifikat Fakulteta Političkih nauka i sertifikat o završenom akreditovanom programu obuke koje dodeljuje nadležna institucija za akreditaciju (Republički zavod za socijalnu zaštitu, odnosno Zavod za unapređenje obrazovanja) sa odgovarajućim brojem kredita/bodova.

Cena studija je 70.000,00 din. za oba semestra, a plaćanje se vrši u 4 rate.

Studenti koji se opredele samo za prvi modul Uvod u medijaciju, plaćaju samo prvi semestar studija 40 000 din. u dve rate

Rok za prijavu je 31. mart . Početak studija planiran je za 27. mart 2010.