Obaveštenje za studente na budžetu sa mastera – povraćaj novca

Važno obaveštenje
za studente na budžetu master studija
- povraćaj uplaćenog novca –

Poštovani studenti,

Budući da su uplaćena sredstva za budžetske studente, pozivamo sve studenete kojima je odobren budžet da od 29.03. do 9.04. podnesu molbe za povraćaj uplaćenog novca za školarinu, studentskoj službi za studije II i III stepena (svakog radnog dana, od 8:00-15:00 sati, prizemlje, kancelarija 5).

Uz molbu je potrebno priložiti fotokopije uplatnica do sada uplaćenih rata za školarinu i navesti broj žiro računa na koji će se izvršiti uplata novca.
Studenti koji su na budžetu ne treba da uplaćuju predstojeće rate za školarinu.