Doktorske disertacije

Obaveštenje

Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu obaveštava da se doktorska disertacija mr Bože Sovilja  „Srpska pravoslavna crkva u međunarodnim odnosima Srbije od uspostavljanja Patrijaršije 1920. godine do danas “ i izveštaj Komisije o oceni disertacije nalaze u Biblioteci Fakulteta, Jove Ilića 165. Svi zainteresovani mogu ih dobiti na uvid svakog dana, od 8:00 do 20:00 časova, 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja (od 16.07.2012. do 30.06.2012.)