Master radovi

Obaveštenje

Fakultet političkih nauka u Beogradu obaveštava da se završni – master rad Nevene Dodić: “Korupcija – kvarenje života“ i izveštaj Komisije za ocenu rada nalaze u Biblioteci Fakulteta, Jove Ilića 165. Svi zainteresovani mogu ih dobiti na uvid, svakog radnog dana od 8:00 do 20:00 časova, 7 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja (od 25.06-02.07.2012. godine).

Obaveštenje

Fakultet političkih nauka u Beogradu obaveštava da se završni master rad Nikole Jokanović „Energetska bezbednost Narodne  Republike Kine“ i izveštaj Komisije za ocenu rada nalaze u Biblioteci Fakulteta, Jove Ilića 165. Svi zainteresovani mogu ih dobiti na uvid, svakog radnog dana od 8:00 do 20:00 časova, 7 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. (od 25.06.-01.07.)

Obaveštenje

Fakultet političkih nauka u Beogradu obaveštava da se završni master rad Iris Zavarago„Dominanti životni stilovi u spotovima  turbo-folk pesama“ i izveštaj Komisije za ocenu rada nalaze u Biblioteci Fakulteta, Jove Ilića 165. Svi zainteresovani mogu ih dobiti na uvid, svakog radnog dana od 8:00 do 20:00 časova, 7 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. (od 25.06.-01.07.)

Obaveštenje

Fakultet političkih nauka u Beogradu obaveštava da se završni master rad Ane Marije Dunić„Ideal ženskosti u oglašavanju“ i izveštaj Komisije za ocenu rada nalaze u Biblioteci Fakulteta, Jove Ilića 165. Svi zainteresovani mogu ih dobiti na uvid, svakog radnog dana od 8:00 do 20:00 časova, 7 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. (od 25.06.-01.07.)

Obaveštenje

Fakultet političkih nauka u Beogradu obaveštava da se završni master rad Miloša Krsmanovića„Procesi razoružavanju u Avganistanu od 2003. do 2011.godine“ i izveštaj Komisije za ocenu rada nalaze u Biblioteci Fakulteta, Jove Ilića 165. Svi zainteresovani mogu ih dobiti na uvid, svakog radnog dana od 8:00 do 20:00 časova, 7 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. (od 02.07.-08.07.)

Obaveštenje

Fakultet političkih nauka u Beogradu obaveštava da se završni master rad Aleksandra Lazića „Uticaj globalizacije na ekonomsku tranziciju u Srbiji i položaj sindikata“ i izveštaj Komisije za ocenu rada nalaze u Biblioteci Fakulteta, Jove Ilića 165. Svi zainteresovani mogu ih dobiti na uvid, svakog radnog dana od 8:00 do 20:00 časova, 7 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. (od 04.07.-10.07.)

Obaveštenje

Fakultet političkih nauka u Beogradu obaveštava da se završni master rad Saše Jovanovića „Uloga vazduhoplovne vojne moći u operacijama nakon Hladnog rata“ i izveštaj Komisije za ocenu rada nalaze u Biblioteci Fakulteta, Jove Ilića 165. Svi zainteresovani mogu ih dobiti na uvid, svakog radnog dana od 8:00 do 20:00 časova, 7 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. (od 02.07.-08.07.)