Specijalistički radovi

Obavestenje

Fakultet političkih nauka u Beogradu obaveštava da se završni specijalistički rad  Radoice Točilovca „Uticaj islamističkog terorizma na bezbednost SRJ – Republike Srbije posle Hladnog rata“i izveštaj Komisije za ocenu rada nalaze u Biblioteci Fakulteta, Jove Ilića 165. Svi zainteresovani mogu ih dobiti na uvid, svakog radnog dana od 8:00 do 20:00 časova, 7 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. (od 05.07.-12.07.)

Obavestenje

Fakultet političkih nauka u Beogradu obaveštava da se završni specijalistički rad  Aleksandar Radovanović „Mirovne misije Ujedinjenih nacija posle Hladnog rata“ i izveštaj Komisije za ocenu rada nalaze u Biblioteci Fakulteta, Jove Ilića 165. Svi zainteresovani mogu ih dobiti na uvid, svakog radnog dana od 8:00 do 20:00 časova, 7 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. (od 02.07.-08.07.)

Obavestenje

Fakultet političkih nauka u Beogradu obaveštava da se završni specijalistički rad  Gorana Brkića „Obaveštajne procese Sjedinjenih Američkih Država prema Jugoslaviji u periodu 1948-1957.godine“ i izveštaj Komisije za ocenu rada nalaze u Biblioteci Fakulteta, Jove Ilića 165. Svi zainteresovani mogu ih dobiti na uvid, svakog radnog dana od 8:00 do 20:00 časova, 7 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. (od 02..07.-08.07.)