Naučni skup – 10 godina posle 5. oktobra

Naučni skup “Razvoj političkih institucija u Srbiji – 10 godina posle 5. oktobra”
4.-5. oktobar 2010. god, Fakultet političkih nauka, Beograd

Ponedeljak, 4. okt. 2010.

16:00–16:15 – Pozdravna reč:
Volfgang Kloc, Regionalna kancelarija Fondacije Hajnrih Bel u Beogradu;
Ilija Vujačić, Dekan Fakulteta političkih nauka

16:15–17:30 –  Prva sesija: Događaj (Moderator: Dušan Pavlović)

 • Nebojša Vladisavljević: Šta je prethodilo 5. oktobru
 • Goran Svilanović: Gde je uspelo, a gde nije
 • Vesna Pešić: Preispitivanje stanovišta o karakteru peto-oktobarskih promena u Srbiji
 • Đorđe Pavićević: Karakter 5. oktobra
 • Dušan Spasojević: Peti oktobar u svetlu „šarenih“ revolucija u Istočnoj Evropi

17:30–18.45 Diskusija

19:00–19.45 Koktel (u restoranu na Fakultetu političkih nauka)

Utorak, 5.okt. 2010.

09:30–10:30 Druga sesija: Institucije (Moderator: Nebojša Vladisavljević)

 • Dejan Pavlović: Reforma pravosuđa posle 5. oktobra
 • Dušan Pavlović i Ivan Stanojević: Predsednik republike, institucionalni dizajn i politički feleri
 • Miroslav Prokopijević: Ekonomske institucije posle 5. oktobra
 • Dejan Milenković: Institucionalizacija regulatornih tela posle 5. oktobra

10.30–11:15 Diskusija

11:15–11:30 Pauza za kafu

11:30–12.30 Treća sesija: Institucije (Moderator: Đorđe Pavićević)

 • Filip Ejdus: Razvoj bezbednosnih institucija posle 5. oktobra
 • Vladimir Petrović: Rat i ratni zločini posle 5. oktobra
 • Jelena Lončar: Civilno društvo posle 5. oktobra
 • Vladimir Pavićević: Srbija deset godina posle 5. oktobra

12:30–13:30 Diskusija

13:30 Ručak (u restoranu na Fakultetu političkih nauka)