Obuka za rad na poslovima evropske integracije

Specijalistički program inovacije znanja Obuka za rad na poslovima evropske integracije prevashodno je namenjen onim licima koja se Evropskom unijom ili pojedinim aspektima njenog delovanja bave u sklopu svojih svakodnevnih radnih aktivnosti. Prihvatanje učlanjenja u EU kao jedan od glavnih spoljnopolitičkih ciljeva postavilo je pred Republiku Srbiju i zahtev da izgradi administrativne kapacitete koji mogu da odgovore na potrebe koje pridruživanje EU nameće. Te se potrebe ogledaju ne samo u harmonizaciji nacionalnog zakonodavstva sa pravnom baštinom EU, već i u doslednoj primeni usvojenih propisa.

Iako su prema svom programskom sadržaju prevashodno usmerene na zaposlene u državnim organima, studije su otvorene i za ostala lica koja se susreću sa ovom problematikom, naročito novinare i osobe zaposlene u javnom i nevladinom sektoru.

Nastava na programu ce se održavati subotom u terminu od 10 do 14 časova.

Rukovodilac programa: prof. dr Slobodan Samardžić

Konkurs za prijavljivanje kandidata za upis na specijalistički program inovacija znanja otvoren je do ponedeljka, 29. novembra 2010. Svi zainteresovani kandidati mogu se prijaviti od 10:00 do 15:00 sati u na I spratu, kancelarija broj 20.

Kontakt osoba je Ivana Ilić Šunderić, tel. 30 92 951 i e-mail: ivana.sunderic@fpn.bg.ac.rs

Za prijavu je potrebno dostaviti:

  • Overenu fotokopiju diplome o završenim trogodišnjim ili četvorogodišnjim studijama.
  • Formular za prijavu na konkurs (preuzima se u kancelariji broj 20)

Cena školarine iznosi 35 000 dinara. Školarinu je moguće platiti u više rata.