Novi konkursi na inovacijama znanja

Otvoren je konkurs za prijavu kandidata na specijalistički program Obuka za rad na poslovima evropskih integracija. Za sve zainteresovane kandidate rok za prijavu je 7.april 2011. godine.

Cena školarine iznosi 35 000 dinara po semestru. Školarinu je moguće platiti u više rata.

Otvoren je konkurs za prijavu kandidata na specijalistički program Kvantitativna istraživanja socijalnih i političkih stavova, vrednosti i ponašanja. Za sve zainteresovane kandidate rok za prijavu je 17. mart 2011. godine.

Cena školarine iznosi 35 000 dinara po semestru. Školarinu je moguće platiti u više rata.

Produžen je konkurs za prijavu kandidata na specijalistički program Verske zajednice u Srbiji. Za sve zainteresovane kandidate rok za prijavu je 22. mart 2011. godine.

Cena školarine iznosi 35 000 dinara po semestru. Školarinu je moguće platiti u četiri rate.

Broj računa za specijalistički program Verske zajednice u Srbiji je:

840-1838666-35, model 97, poziv na broj 10 94

Za prijavu je potrebno dostaviti:

  • Overenu fotokopiju diplome o završenim trogodišnjim ili četvorogodišnjim studijama.
  • Popunjen formular za prijavu na konkurs (preuzeti ovde)
  • Dokaz o uplati prijave na konkurs u iznosu od 1 500 dinara na tekući račun Fakulteta: 840-1838666-35, poziv na broj 52080

Kontakt osoba je Ivana Ilić Šunderić, tel. 30 92 951 ili e-mail: ivana.sunderic@fpn.bg.ac.rs

Svi zainteresovani kandidati mogu predati svoje prijave svakog radnog dana od 10:00 do 15:00 časova na I spratu Fakulteta (kancelarija broj 20), poslati ih mejlom ili dostaviti poštom na sledeću adresu:

Fakultet političkih nauka u Beogradu
(za Ivanu Ilić Šunderić)
ul. Jove Ilića 165
11040 Beograd