Novi program na Inovacijama znanja – Metode i tehnike kvantitativnih istraživanja političkih stavova i ponašanja

U okviru Fakulteta političkih nauka, a u sklopu  programa inovacije znanja, organizuje se kurs pod nazivom

METODE I TEHNIKE KVANTITATIVNIH ISTRAŽIVANJA POLITIČKIH STAVOVA I PONAŠANJA

Kurs je prevashodno namenjen studentima poslediplomskih studija iz oblasti političkih nauka, ali i studentima istraživačima iz drugih društvenih naučnih disciplina kao i zaposlenima u institucijama i organizacijama koji žele da steknu dodatna stručna i praktična metodološka znanja neophodna za prikupljanje i analizu podataka kvantitativnih empirijskih istraživanja političkih orijentacija, kao i za izradu magistarskih, master i doktorskih radova iz oblasti društvenih nauka.

Osnovni cilj kursa jeste savladavanje statističkih metoda i tehnika prikupljanja i analize podataka u društvenim i političkim istraživanjima, što podrazumeva i osposobljavanje polaznika za aktivnu upotrebu specijalizovanog kompjuterskog softvera (SPSS).

Kurs počinje 05.03.2011. godine i održava se svake druge subote u formi predavanja i praktičnih vežbi, koje uključuju rad na računarima. Ukupno trajanje kursa je 15 radnih nedelja. Uspešni polaznici dobijaju sertifikat o osposobljenosti za aktivnu primenu statističkih metoda i tehnika obrade i analize podataka u društvenim naukama, kao i o osposobljenosti za statističku obradu podataka posredstvom SPSS-a. Voditelji kursa su doc. dr Miloš Bešić i prof. dr Mirjana Vasović.

Broj kandidata je ograničen. Cena pohađanja kursa iznosi 35.000 dinara. Svi neophodni materijali za praćenje kursa (u digitalnoj formi) uključeni su u cenu. Prijava kandidata traje do 03.03.2011. Za detaljne informacije, celovit program kursa i prijavu na kurs obratiti se sekretaru kursa mr Mileni Gligorijević putem e-mail adrese milena.gligorijevic@fpn.bg.ac.rs