Konkurs za upis na master studije za školsku 2011/12.

UNIVERZITET U BEOGRADU – FAKULTET POLITIČKIH NAUKA
KONKURS ZA UPIS NA MASTER AKADEMSKE STUDIJE
U ŠKOLSKOJ 2011/12. GODINI

MASTER  AKADEMSKE STUDIJE

1.Master akademske studije politikologije

Modul: Politička teorija, politička sociologija i institucije

Modul: Političko nasilje i država

2. Master akademske studije politikologije – međunarodne studije

Modul: Evropske integracije

Modul: Međunarodna bezbednost

Modul: Međunarodna politika

Modul: Studije mira

Modul: Međunarodno humanitarno pravo i pravo ljudskih prava

3.Master  akademske studije socijalne politike

4.Master akademske studije socijalnog rada

5. Master akademske studije novinarstva

6. Master  akademske studije komunikologije

7.Master akademske studije kulturologije- teorije kulture i studije roda

8.Master akademske studije politikologije-regionalne studije

Modul: Regionalne studije Azije

.USLOVI UPISA:

  1. Odgovarajuće visoko obrazovanje iz društveno-humanističkih oblasti (završene četvorogodišnje studije ili stečenih 240 ects) i prosečna ocena najmanje 8 na osnovnim studijama (transkritp ocena se dostavlja pri predaji dokumenata)
  2. Strani  studenti: odgovarajuće nostrifikovane diplome i obavezno znanje srpskog jezika
  3. Na master studijama modul- socijalni rad pravo da konkurišu imaju kandidati koji su završili socijalni rad na FPN ili na nekom drugom fakultetu iz iste oblasti .
  4. Za sve  studente organizuje se razgovor sa komisijom koja na osnovu svih elemenata donosi odluku o izboru kandidata.

Cena školarine, iznosi 49. 000 dinara, po semestru.

POTREBNA DOKUMENTA:

  1. Overena fotokopija diplome ili nostrifikovana diploma osnovnih studija
  2. Prijava na konkurs (formular)
  3. Dokaz o uplati takse za prijavu na konkurs

Cena prijave na konkurs: 3.000 dinara

Žiro račun: 840-1838666-35, Model: 97, Poziv na broj: 82 070

Prijava na konkurs: od 12.09. do 05.10. 2011. godine, kancelarija 5, prizemlje.

————————————————————————————————————–

Novo: Međunarodni master – Interdisciplinarne studije Jugoistočne Evrope

  • Zajednička diploma univerziteta u Gracu, Skoplju, Zagrebu i Beogradu – da biste svuda u svetu mogli da radite kao stručnjak za naš region;
  • dve godine, na engleskom jeziku, letnja škola i jedan semestar u inostranstvu – izaberite jednu od osam specijalizacija;
  • profesori sa evropskih, američkih i domaćih univerziteta – vodeći stručnjaci za Balkan.

Poseban konkurs za upis – krajem septembra.

Minimalan potrebni broj ESPB: 180.

Detaljne informacije na sajtu www.seestudies.eu i od rukovodioca programa: jovan.teokarevic@fpn.bg.ac.rs , tel. 011/3092-911.