Otvoren konkurs na specijalističkom programu Verske zajednice u Srbiji

Otvoren je konkurs za prijavu kandidata na specijalistički program Verske zajednice u Srbiji.  Cena školarine iznosi 35 000 dinara po semestru. Školarinu je moguće platiti utri rate.

Više informacija o samom programu možete videti na Verske zajednice u Srbiji. Nastava na programu će početi 14. marta 2012. u 17 časova.

Za sve zainteresovane kandidate rok za prijavu je 1. mart 2012. godine.

Za prijavu je potrebno dostaviti:

  • Overenu fotokopiju diplome o završenim trogodišnjim ili četvorogodišnjim studijama.
  • Popunjen formular za prijavu na konkurs (preuzeti ovde)
  • Dokaz o uplati prijave na konkurs u iznosu od 1 500 dinara na tekući račun Fakulteta: 840-1838666-35, poziv na broj 52080

Kontakt osoba je Ivana Ilić Šunderić, tel. 30 92 951 ili e-mail: ivana.sunderic@fpn.bg.ac.rs

Svi zainteresovani kandidati mogu predati svoje prijave svakog radnog dana od 10:00 do 15:00 časova na I spratu Fakulteta (kancelarija broj 20), poslati ih mejlom ili dostaviti poštom na sledeću adresu:

Fakultet političkih nauka u Beogradu
(za Ivanu Ilić Šunderić)
ul. Jove Ilića 165
11040 Beograd