Otvoren konkurs na specijalističkom programu Politikološke studije religije

Otvoren je konkurs za prijavu kandidata na specijalistički program Politikološke studije religije.  Cena školarine iznosi 35 000 dinara po semestru. Školarinu je moguće platiti u tri rate.

Više informacija o samom programu možete videti na Politikoloske studije religije. Nastava na programu će početi 01. marta 2012.

Za sve zainteresovane kandidate rok za prijavu je 20. februar 2012. godine.

Za prijavu je potrebno dostaviti:

  • Overenu fotokopiju diplome o završenim trogodišnjim ili četvorogodišnjim studijama.
  • Popunjen formular za prijavu na konkurs (preuzeti ovde)
  • Dokaz o uplati prijave na konkurs u iznosu od 1 500 dinara na tekući račun Fakulteta: 840-1838666-35, poziv na broj 52080

Kontakt osoba je Ivana Ilić Šunderić, tel. 30 92 951 ili e-mail: ivana.sunderic@fpn.bg.ac.rs

Svi zainteresovani kandidati mogu predati svoje prijave svakog radnog dana od 10:00 do 15:00 časova na I spratu Fakulteta (kancelarija broj 20), poslati ih mejlom ili dostaviti poštom na sledeću adresu:

Fakultet političkih nauka u Beogradu
(za Ivanu Ilić Šunderić)
ul. Jove Ilića 165
11040 Beograd