Godišnjak 2011

Godišnjak 2011.
Godina V • Broj 6 • Decembar 2011.
ISSN :1820-6700
COBISS.SR-ID:145774604

Sadržaj

BESEDA

Milan Podunavac – Strah i hrabrost

POLITIČKA FILOZOFIJA AKADEMIKA LJUBOMIRA TADIĆA

Dragoljub Mićunović – Hvala Ljubomire Tadiću
Jagoš Đuretić – Prilog razumevanju naučnog dela i političke biografije profesora Ljubomira Tadića
Čedomir Čupić – Liberterska kritika autoritarnih ideologija i vladavina u delu Ljubomira Tadića
Ilija Vujačić – Rehabilitacija praktičke filozofije u delu akademika Ljubomira Tadića
Triva Inđić – Recepcija ideja Roze Luksemburg u delu Ljubomira Tadića

I DEO – POLITIČKA TEORIJA, POLITIČKA SOCIOLOGIJA, POLITIČKI SISTEM

Vukašin Pavlović – Moć i političko odlučivanje
Zoran Stojiljković – Partijske ideologije, evropski politički prostor i Srbija
Miloš Bešić – Politički i situacioni prediktori poverenja u institucije
Boško Telebaković – Balkanizovanje
Branko Vasiljević, Zvonko Gobeljić – Politička ekonomija evra
Dušan Pavlović, Ivan Stanojević – Političke institucije i ekonomska politika: empirijski nalazi
Dragutin Radosavljević – Opštinske finansije
Darko Nadić – Održivi razvoj i principi održivog razvoja u strateškim dokumentima Republike Srbije
Nikola Beljinac – Da li je ustavni patriotizam moguć u multikulturnim društvima?
Marko Simendić – Predstavnička vlada kao najbolji oblik vladavine u delu Dž. S. Mila
Žarko Paunović – Neprofitne organizacije – prilog pojmovnom razjašnjenju
Marko Tmušić – Ekonomska politika u funkciji makroekonomske stabilnosti
Vladimir Ajzenhamer – Na razmeđu kompatibilnosti i nekompatibilnosti – islam i demokratija

II DEO – MEÐUNARODNA POLITIKA I MEÐUNARODNI ODNOSI

Dragan Đukanović, Dragan Živojinović – Strateška partnerstva Republike Srbije
Maja Kovačević – Opadanje moći inicijative evropske komisije
Slobodan Zečević – Proces federalizacije institucionalnog sistema evropske unije
Blažo M. Radović – Zajednička bezbednosna i odbrambena politika Evropske unije i Srbija nakon ugovora iz Lisabona
Goran Tepšić, Nemanja Džuverović – Teorija rešavanja sukoba: osnovni koncepti i paradigme
Marina Ilić – Institucionalno „prelivanje“ i nastanak međunarodnih režima

III DEO – NOVINARSTVO I KOMUNIKOLOGIJA

Rade Veljanovski – Mediji između biznisa, politike i odgovornosti prema javnosti

IV DEO – SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD

Petar Nastasić, Ana Čekerevac – Principi socijalno-psihološkog dijagnostikovanja alkoholizma u socijalnom radu
Branislava Knežić, Mira Lakićević – Problemi istraživanja u oblasti socijalne politike i socijalnog rada
Drenka Vuković – (Ne)uspeh socijalnih reformi
Milan Petričković – Deontološke himere savremenog socijalnog rada
Anita Burgund, Jasna Hrnčić, Petar Nastasić – Rodna perspektiva u sistemskoj porodičnoj terapiji
Sanja Trgovčević, Dragana Kljajić, Goran Nedović – Socijalna integracija kao determinanta kvaliteta života osoba sa traumatskom paraplegijom
Veljko Simić – Uticaj ekonomske krize na socijalnu politiku srbije u periodu 2008-2011.

V DEO – OSVRTI, PRIKAZI, RECE NZIJE

Aleksandra Krstić – Izveštavanje o globalnoj krizi – novinarstvo u globalnom dobu
Vojin Vidanović – Bogati i siromašni – kratka istorija globalne nejednakosti