Žiri – Konkurs za dodel “Nagrade Veselina Lučića”

ZADUŽBINA VESELINA LUČIĆA
Beograd, 23.01.2012. godine
Studentski trg 1

Na osnovu člana 8. Statuta Zadužbine Veselina Lučića (prečišćeni tekst od 04.10.2005.god.), Odbor Zadužbine Veselina Lučića, na sednici održanoj 23.januara 2012. godine, donosi

O D L U K U

I Imenuje se Žiri za izbor najboljeg književnog ostvarenja nastavnika i saradnika Univerziteta u Beogradu po raspisanom Konkursu za dodelu “Nagrade Veselina Lučića” za 2011. godinu, u sledećem sastavu:

1. Prof. dr Aleksandra Vraneš, član Odbora Zadužbine,
2. Prof. dr Vera Ilanković, član Odbora Zadužbine
3. Prof.dr Vinka Filipović, član Odbora Zadužbine
4. dr Stela Filipi Matutinović, upravnica Univerzitetske biblioteke
„Svetozar Marković“

II Zadatak Žirija je da do 17. aprila 2012. godine izvrši izbor i dostavi izveštaj sa predlogom odluke o dodeli nagrade Odboru Zadužbine.

III Određuje se nadoknada za rad u iznosu od 22.000,00 dinara neto, za svakog člana Žirija.

PREDSEDNIK
ODBORA ZADUŽBINE

Prof. dr Sofija Stefanović