Novi konkursi na Inovacijama znanja

Otvoren konkurs na specijalistickom programu “Obuka za rad na poslovima evropskih integracija” – konkurs i dalje otvoren, nastava pocinje 24. marta 2012.

Otvoren konkurs na specijalistickom programu “Verske zajednice u Srbiji” – rok za prijavu 1. mart 2012.

Otvoren konkurs na specijalistickom programu “Politikoloske studije religije” – rok za prijavu 20. februar 2012.

Otvoren konkurs na specijalistickom programu “Porodična medijacija

Otvoren konkurs na specijalistickom programu “Medijacija u slučajevima mobinga