Monitoring medijskog razvoja

Centar za medije i medijska istraživanja  organizovao je Okrugli sto o  nacrtu studije Medijski sistem Srbije prema UNESCO indikatorima medijskog razvoja. U stručnoj raspravi učestvovali su predstavnici novinarskih udruženja, medija, regulativnih tela, međunarodnih organizacija i istraživači. U otvorenoj i podsticajnoj debati iznete su mnoge ideje i sugestije koje će biti ugrađene u konačni tekst studije.

Analiza  medijskog sistema  Srbije urađena je primenom  UNESCO indikatora, koji se  odnose na  pet strukturnih kategorija značajnih za funkcionisanje medija:

1.           Sloboda izražavanja ( odnos države i medija)

2.            Pluralizam i raznovrsnost medija ( medijsko tržište)

3.            Mediji kao platforma za demokratski dijalog ( politički paralelizam)

4.            Razvijenost novinarske profesije

5.            Tehnološka infrastruktura

Studija o medijskom sistemu Srbije je deo prve faze komparativnog istraživanja “Monitoring medijskog razvoja u Jugositočnoj Evropi – uporedna analiza UNESCO indikatora”. Ovo istraživanje zajednički rade Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu, Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu  i Makedonski institut za medije iz Skopja uz finansijsku podršku UNESCO programa za razvoj komunikacije. Rezultati komparativnog istraživanja biće predstavljeni u okviru poslediplomskog kursa Media Development in Southeastern Europe na  Inter Univerzitetskom Cnetru u Dubrovniku, 2-5 aprila 2012.godine. (dostupno na: http://www.iuc.hr/course-details.php?id=721)

Istraživački  tim Fakulteta političkih nauka radi u sastavu prof. dr Snježana Milivojević, doc. dr Dejan Milenković i mr Maja Raković.