Studentska štampa Beogradskog univerziteta

Jubilej  75 godina od osnivanja prvog univerzitetskog časopisa „Student“  bio je povod održavanja konferencije „Studentska štampa Beogradskog univerziteta – nekad i sad“ . Na otvaranju su govorili profesor dr Miroljub Radojković i Branka Otašević, a svoja iskustva podelili su nekadašnji  urednici i novinari lista „Student“, Miloje Popović, Nebojša Dragosavac, Đorđe Vuković i Ljubomir Kljakić.

U drugom delu konferencije paralelu sa sadašnjim stanjem u studentskom žurnalizmu napravili su Ružica Vrhovac, nekadašnja urednica časopisa „Student“,  Petar Protić, urednik časopisa „Student“, Dušan Vojinović, urednik časopisa „Monopolist“ i Saša Grujović, urednik lista „Politikolog“.

Profesor dr Miroljub Radojković istakao je da je list „Student“ uvek imao autonomiju i kako se uvek zalagao za kritičke i revolucionarne ideje. „Rad iskusnih novinara i urednika „Studenta“ , može služiti kao uzor i podsticaj mlađim generacijama“, naglasio je profesor.

Moderator konferencije, Branka Otašević, naglasila je značaj ovakvih okupljanja, jer ona osim što neguje prijateljstva, podstiču i mlade da se i volonterski angažuju u ovoj profesiji. „Ima 40 godina kako sam ja upoznala profesora Radojkovića, a evo i danas istrajavamo u ovoj oblasti: on kao profesor koji obrazuje studente, a ja kao novinar“, rekla je ona.

„Rad u ’Studentu’ je bio kao obuka za plivanje u bazenu, a posle toga smo mogli da plivamo u morima i okeanima. Novinarstvo je profesija koja nas uči da sažmemo i formulišemo bitne stvari, što je pouka za ceo život“,  rekao je Miloje Popović. On je istakao i da je list „Student“ predstavljao izvor svežih, borbenih ideja koje su se protivile konzervatizmu i zatvorenosti sistema i da uvek treba da bude izuzet svih ograničenja pisanja.

Nebojša Dragosavac  je naglasio da je zajednička nit koja je spajala različite generacije u redakciji  bila radna atmosfera i otvorenost za sve kreativne ljude. „Najstariji student na Balkanu je časopis ’Student’, koji je uvek bio pomalo početnik, jer je davao šansu mladima da se dokažu“, istakao je Dragosavac. On je dodao da se ovaj list uvek borio za bolji položaj i da njegovo vreme još nije prošlo.

„Novinarstvo posle rata je trpelo velike pritiske, a novinari nisu pristajali da se bave isključivo opštim studentskim pitanjima, što je kasnije izazvalo studentske proteste“, objasnio je Đorđe Vuković. On je skrenuo pažnju na to da je „Student“  učio mlade novinare tehnikama novinarstva, što je tada doprinosilo lakšem zapošljavanju.  I Ljubomir Kljakić je radio za list „Student“  u vreme krize na Beogradskom univerzitetu 1974. godine  i izveštavao je o diktaturi proletarijata.

Petar Protić, sadašnji glavni i odgovorni urednik časopisa „Student“,  istakao je da je u planu da ovaj list izlazi svakog meseca, ali u nešto drugačijim formama. „Trudimo se da budemo svesni toga šta je bio ovaj časopis, neki okviri moraju biti drugačiji, a ipak se ne treba izgubiti ono po čemu je „Student“ bio prepoznatljiv“, naglasio je on.

Nekadašnja urednica „Studenta“ Ružica Vrhovac osvrnula se na značaj njenih članova redakcije čiji je cilj bio da časopisu vrate staru slavu, koju je izgubio krajem devedesetih godina. „Imali smo veliku odgovornost, list se objavljivao svakih mesec dana  i dobili smo mogućnost punog kolora i uveli smo zanimljivije rubrike“, istakla je ona.

Urednik časopisa „Monopolist“  Ekonomskog fakulteta Dušan Vojinović  podsetio je na važnost saradnje fakultetskih časopisa sa svim oblicima nevladine pomoći. „Iskustva prethodnih urednika govore da se treba okrenuti nevladim organizacijama, to je i savet da i „Student“ krene ka neprofitnom sektoru“, rekao je on.

Domaćin konferencije Saša Grujović, urednik „Politikologa“, skrenuo je pažnju na značaj mlađih generacija koje doprinose  očuvanju  stare tradicije studentskog  žurnalizma. „Ova istorija duga 75 godina obavezuje kako sadašnje, tako i buduće generacije da pišu i budu još bolji. Neophodno je da se saradnja sa ostalim listovima poboljša i da bude više ovakvih tribina na fakultetu“, zaključio je on.