Referat i Sažetak referata komisije za izbor docenta za užu naučnu Oblast prava

02 Broj: 578/2
16. 03. 2012. g.

Univerzitet u  Beogradu – Fakultet političkih nauka, na osnovu člana 116. Statuta Fakulteta, stavlja na uvid javnosti Referat i Sažetak referata komisije za izbor docenta za užu naučnu Oblast prava.

Referat i Sažetak referata se mogu videti u biblioteci i sajtu Fakulteta, u roku od 30 dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Fakulteta.

SEKRETAR  FAKULTETA

Branka Popadić