Imidž Narodne skupštine

Kreiranje slike u javnosti jedne od najznačajnijih političkih institucija bila je tema predavanja koje je v.d. predsednika Republike Srbije i predsednica Narodne skupštine gospođa Slavica Đukić – Dejanović održala drugog dana seminara „PR dani 2012 “ na Fakultetu političkih nauka.

„Imidž izranja iz niza željenih i neželjenih aktivnosti komunikacija jedne institucije sa građanima – on nastaje na temelju onoga što se želelo, ali i nije želelo prikazati “, rekla je gospođa Đukić – Dejanović.  Ona je objasnila da je imidž odraz institucije u očima javnosti, ali ne i potpuna istina o njoj.

Prema podacima Beogradskog centra za bezbednosnu politiku iz 2011. godine, više od trećine ispitanika negativno je ocenilo rad Skupštine. Međutim, negativna ocena bolja je nego lažno pozitivna, jer podstiče poslanike da poboljšaju imidž. „Kada se radi ozbiljno i kvalitetno, problem je što to ne plasiramo kao nešto što je u interesu građana. Sa druge strane, o zakonima se govori na način koji je potpuno nerazumljiv prosečnom stanovniku i u u tome je, donekle, ključ lošeg imidža“, smatra predsednica Narodne skupštine.

Značajni elementi izgradnje imidža su aktivnosti Skupštine i ponašanje poslanika, istakla je ona. „Kada bi javnost znala koliko vredno rade ljudi u stručnim službama, imidž Skupštine bio bi mnogo bolji. Međutim, problem je što poslanici partijskim bojama obeležavaju svoju funkciju i time narušavaju predstavu o ovoj instituciji.“ Gospođa Đukić Dejanović smatra da mediji i način njihovog izveštavanja takođe snažno utiču na stvaranje slike u javnosti, dodajući da bi ona svakako bila bolja kada bi novinari bili bolje pripremljeni, a poslanici više edukovani za komunikaciju sa medijima.

Veliki broj projekata Narodne skupštine govori da se na njenom imidžu radi, ali to nije pitanje koje se tiče samo zaposlenih, već svih građana. „Pozivam vas da u budućnosti budete najstroži i najdobronamerniji kritičari i da se lično angažujete da Narodna skupština ima ono mesto koje zaslužuje“, poručila je studentima gospođa Slavica Đukić – Dejanović.