Izborne kampanje – gde smo tu mi?

Prvog dana seminara PR dani studenti su imali priliku da od Miloša Ćiriča i Predraga Vujovića, stručnjaka iz oblasti odnosa sa javnošću, čuju praktične primere stečene dugogodišnjim bavljenjem ovom profesijom.

Predrag Vujović, predsednik Upravnog odbora P.R.A. agencije održao je predavanje o ulozi odnosa s javnošću u političkim kampanjama. „U poslednje vreme vidim veliko nepoverenje prema političarima i to osećanje je široko rasprostranjeno, a nastalo je kao posledica prethodnog iskustva. Treba znati da je suština odnosa s javnošću u političkim kampanjama komuniciranje delima, a ne rečima“, naglasio je dr Vujović. Ukazao je da se pojmovi odnosi s javnošću i marketing u političkim kampanjama često mešaju, iako su razlike brojne. Marketing podrazumeva jednosmernu komunikaciju uz kratkoročne ciljeve, dok odnosi s javnošću deluju dvosmerno na duži rok. „Suština uspešne komunikacije je u njenoj jednostavnosti. U kriznim situacijama ona mora biti brza i efikasna, jer proces od osmišljavanja do saopštavanja informacija mora biti veoma kratak“, objasnio je on.

Miloš Čirič, međunarodni savetnik i lobista, održao je predavanje na temu „Gde sam tu ja?“ kojim je pokušao da na praktičnim primerima objasni studentima položaj građana u procesu kreiranja politike, kao i prioritete koji im se tada nameću. Naglasio je da je danas podela na levo i desno u političkoj ideologiji izgubila značaj, već je bitnije razlikovanje centralnih i perifernih tema. „Izbore može dobiti samo onaj ko odgovori na centralne teme. Tokom kampanja sve izgleda fenomenalno, a što je najzanimljivije, ljudi u to veruju. Postavlja se pitanje – Ko je tu lud? Političari koji to obećavaju ili vi koji u to verujete?“, objasnio je Čirič. On je istakao neophodnost jačanja društvenog aktivizma. Da biste dobili aktivne ljude morate im stvoriti problem, a onda ga i ojačati. Uz to nužno je znati i kome se obraćamo, jer da bi se osoba angažovala nije dovoljno da samo shvati problem, već i da misli da ga može rešiti“, zaključio je on.