Komunikacija kao osnov svega

„Komunikacija je ključ i osnova svega, ona mora da bude izgrađena, ma kakav rad  bio”, istakao je dr Borislav Miljanović na predavanju „Društveno interesantni ili kontekstualno dosadni“,održanog drugog dana seminara „PR dani“.

„Političari moraju da razviju svoje komunikacijske sposobnosti, jer upravo to može biti njihova osnovna prednost u odnosu na konkurente. Oni mnogo više pričaju i misle da znaju, nego što su spremni da nauče da slušaju ”, ističe Miljanović. On smatra da danas u Srbiji nije lako voditi političku kampanju.

„U narednih deset godina iskonski će nam biti potrebni novi političari, jer do kvalitetnih promena ne može doći dok se ne desi smena generacija i stvore nove vrednosti“. Mnogo je lakše izgraditi imidž mladim ljudima, do sada nepoznatim javnosti, jer su oni spremni da se prilagode savremenim načinima promovisanja, usvoje nova znanja i prate inovacije na polju informacionih tehnologija i novih medija.

„Mediji imaju dominantan uticaj prilikom kreiranja političkog imidža, a političari ne smeju da dozvole sebi da zanemare sve veći značaj društvenih mreža. One su sada idealno mesto za nov način promovisanja”, objašnjava on.

Greška srpskih političara je što nisu ranije shvatili značaj novih tehnologija. Malo je njih koji su pre kampanje bili aktivni na društvenim mrežama. Poslednjih meseci stranke su ih prepoznale kao efikasan kanal za prenošenje izbornih poruka, a predviđanje profesora Miljanovića je da će nakon 6. maja onlajn komunikacija utihnuti.

Osmišljavajući ključne poruke koje bi najveće parlamentarne stranke trebalo da propagiraju, studenti su sa profesorom Miljanovićem zaključili da je teško doći do novih ideja, pa su zbog toga aktuelnu izbornu kampanju ocenili kao lošu i neinovativnu. Oni koji žele da se bave odnosima s javnošću treba da ocenjuju kampanje pre svega sa komunikacijskog aspekta.