Otvoren seminar PR dani 2012

Na Fakultetu političkih nauka otvoren je seminar „PR dani“, koji će trajati od 9 -12. aprila. Tema ove, četvrte škole je Politički PR – izborne kampanje. Učesnici seminara, studenti  društvenih nauka iz Srbije i regiona, imaće priliku da izučavaju izbornu kampanju sa tri aspekta: iz ugla PR stručnjaka, političara i novinara. Predavanja eminentnih stručnjaka, radionice, diskusije i debate pomoći će studentima da kritički sagledaju predizborni period u Srbiji  i upoznaju se sa ulogom odnosa s javnošću u političkim kampanjama, procesom izgradnje imidža političkih partija i lidera, formiranjem izbornih štabova i načinima plasiranja propagandnih poruka.Organizator seminara je PR tim Fakulteta političkih nauka.

„Ovaj Fakultet se trudi da neguje i podstiče društveni aktivizam, a PR tim pomaže da se to realizuje. Samo u toku prethodne školske godine učestvovali su u organizaciji više od 150 tribina, promocija i predavanja različitih nacionalnih i međunarodnih državnih zvaničnika“, istakao je dekan, profesor Ilija Vujačić. On je objasnio da je Fakultet odlučio da pomogne u realizaciji seminara, zato što PR tim pokazuje izuzetno angažovanje u svom radu, doprinosi izgradnji imidža FPN-a i omogućava studentima da steknu praktična iskustva. „Želim da ova škola  bude poziv studentima iz regiona da oslušnu utiske članova i usvoje ideje kako bi proširili takvu praksu, jer je ovo ipak najefikasniji tim na Fakultetu“, zaključio je on.

„Stari Latini vodili su se izrekom Viva vox docet – živa reč uči. Takav stav zastupao je i Sokrat, koji je insistirao na tome da ljudi treba da diskutuju o problemima kako bi došli do rešenja. Verujem da će i naši predavači uspeti da nas nauče kakva je uloga odnosa sa javnošću u političkoj kampanji, kao i da prepoznamo spinovanje i kršenje etičkih kodeksa aktera u političkoj areni“, istakla je Senka Ignjatović, PR menadžer FPN-a.

„U ovoj zemlji postoji jedan začarani krug koji se svodi na odnos „ruka ruku mije“. Političari ne mogu bez medija, niti obrnuto. Neophodan je sređen, civilizovan odnos između njih. Tada će mediji podsticati civilno društvo na kritičko razmatranje, a stranke će angažovati svoje članove za vršenje uloge političkog informisanja“, smatra Aleksandra Popović iz fondacije Konrad Adenauer Stiftung. Kao jedan od problema navela je što partije u Srbiji nemaju potrebu da mobilišu građane neposredno, već to rade samo u izbornom periodu. To čine putem medijskih kampanja koje ističu lidere i zbog toga, građani vrednuju njih, a ne program. „Treba li očekivati od političkih stranaka da ponude rešenja ili to treba da očekujem od sebe ili od vas studenata? Taj začarani krug koji se pravi, treba dobro kritički razmotriti, jer to je jedini način da praktikujemo demokratiju“, zaključila je ona.

Dragan Bujošević, glavni i odgovorni urednik lista Politika, analizirao je aktuelnu kampanju u razgovoru sa studentima. „Ovaj predizborni proces traje predugo, suštinski od početka prošle godine. Krenulo je radikalno, a ovo je mlako finale. Niko ne radi ništa ekstremno i zbog toga ona deluje dosadno. Tako se čini, jer je razlika u ideologijama partija mala i nejasna“, objasnio je on. Bujošević je dodao kako političari uvek izgledaju licemerno, ali problem je što ljudi to i očekuju. „U kampanjama svako polazi od svoje ključne mane i pokušava da je pretvori u svoju prednost. Međutim, građani očekuju da im političari sve obezbede i ne žele da preuzmu odgovornost na sebe“. Odgovarajući na pitanja studenata, osvrnuo se na ulogu medija u kampanji. „Od novinara i njihovih urednika zavisi da li će postojati kvalitetna analiza. Većina njih se ponaša kukavički i ne dobijate uvek realno stanje, jer se novinari plaše da to objave“, zaključio je on.