Neinventivnost kampanje u Srbiji

„Najvažnija stvar u politici, kao i u životu, jeste da ono što imate kao viziju pretočite u stvarnost. Zato je suština komunikacije da zamišljena poruka u neizmenjenom stanju stigne do svih javnosti koje treba da je čuju“, rekao je Marko Selaković, direktor agencije StratCom, na svom predavanju „Plasiranje političkih poruka“ i time otvorio poslednji dan seminara PR dani na Fakultetu političkih nauka.

Poruka leži u osnovi svake komunikacije i predstavlja njenu srž. Suštinska pitanja kod plasiranja poruka su kako i kome ih uputiti. „Prenošenje političkih poruka je kompleksnije i lakše se zakrivljuju zbog interesa konkurenata, kao i njihovog broja. Zbog toga poruka mora biti koherentna, konzistentna, kontinuirana i komplementarna. U praksi to podrazumeva stalnu komunikaciju jasnih poruka u određenom vremenu sa kombinovanim komunikacionim alatkama“, istakao je on.

Krajnji cilj svake kampanje predstavlja izborni rezultat i ključno je da poruka i nakon izbora ostane konzistentna. „Građani hoće da čuju ono što im prija, ali hoće i rešenja. Ne dozvolite da se umesto poruka emituju floskule, da postanu nerealna i neostvariva obećanja, već im udahnite život“, zaključio je Selaković.

O predizbornom periodu u Srbiji govorio je i Krešimir Macan, generalni direktor agencije Manjgura. “Mogao sam govoriti o nekim drugim kampanjama u nekom drugom vremenu, ali želeo sam da mesec dana pred izbore kažem šta se dešava u Srbiji. Ja sam zatečen nepostojanjem kampanje. Vi imate i predsedničke i parlamentarne i lokalne izbore, a postoji dojam das vi jedva čekaju da se završe, da se podele fotelje i da idemo na miru da radimo naredne četiri godine”, smatra Macan. Svejedno je u kojoj zemlji i u kom delu sveta radite izbore – pravila su svuda ista.

”Za dobru političku kampanju važno je da znate, kao što je malopre rekao Selaković, kome se obraćate i šta želite da kažete. Problem stranaka je da najčešće ne znaju ni jedno ni drugo.”

Macan ocenjuje kampanju u Srbiji kao dosadnu, ali “tek sada počinje veselje, a možemo da očekujemo prljavu igru i još goru završnicu”.