Interdisciplinarni zajednički master program studija Jugoistočne Evrope (ISEES)

Univerzitet u Beogradu – Fakultet političkih nauka raspisuje

K O N K U R S

za upis prve generacije studenata na

Interdisciplinarni zajednički master program studija Jugoistočne Evrope (ISEES)

Dvogodišnji master program (120 ESPB), na engleskom jeziku, razvijen u okviru Tempus programa EU, čiju zajedničku diplomu izdaju četiri partnerska univerziteta – Beograd, Grac, Skoplje i Zagreb – počinje na Fakultetu političkih nauka u Beogradu u školskoj 2012/2013. godini.

Akademski koordinator: prof. dr Jovan Teokarević

Šta je ISEES?

ISEES je međunarodni poslediplomski program u oblasti društvenih i humanističkih nauka, koji studentima omogućava jedinstvenu interdisciplinarnu perspektivu i ekspertizu o politici, ekonomiji, pravu, istoriji i kulturi savremene Jugoistočne Evrope. U zavisnosti od odabrane specijalizacije, program priprema studente za akademsku i profesionalnu karijeru u različitim oblastima, od univerziteta, medija i konsultantskih kuća, do mnogih privatnih firmi, kao i međunarodnih i nacionalnih institucija i nevladinih organizacija.

Ko može da upiše ISEES?

Kandidati sa završenim osnovnim studijama u trajanju od 4 ili 3 godine (najmanje 180 ESPB), sa dobrim znanjem engleskog jezika.

Obrazac prijave na konkurs i spisak potrebnih dokumenata: www.seestudies.eu

Zašto baš ISEES?

 • Prvi pravi zajednički međunarodni master program u Srbiji.
 • Zajednička diploma univerziteta u Beogradu, Gracu, Skoplju i Zagrebu.
 • Eminentni inostrani i domaći profesori, studenti iz celog sveta.
 • Kompletan program na engleskom jeziku.
 • Letnja škola na atraktivnoj lokaciji.
 • Obavezan semestar u inostranstvu.

Kako će se raditi?

Studenti se prijavljuju, upisuju i provode prvu godinu studija na Univerzitetu u Beogradu-FPN, koji je jedan od četiri matična univerziteta. U drugoj godini obavezan je jednosemestralni boravak u inostranstvu na jednom od sledećih univerziteta: Bolonja-Ljubljana-Poatje-Novi Sad–Sarajevo-Tetovo-Grac-Skoplje-Zagreb.

Šta će se učiti i ko su profesori?

Semestar 1-2: Obavezni moduli (sa više kurseva)

 • Uvod u interdisciplinarne studije  (Predrag Simić, Dušan Pavlović, Ljubinka Trgovčević, Nebojša Vladisavljević, Slobodan Marković, Branimir Stojković, Dejan Pavlović)
 • Pravo i politika Jugoistočne Evrope (Josef  Marko, Jovan Teokarević, Tanja Miščević)
 • Društveno-ekonomski kontekst  (Vladimir Gligorov)
 • Kulture i društva Jugoistočne Evrope (Milada Anna Vachudova, Florian Bieber, Eric Gordy)
 • Letnja škola „Evropska integracija i izgradnja država i nacija“ (Stefano Bianchini, Milan Podunavac…)

Semestar 3: Uža specijalizacija u inostranstvu (političke nauke, međunarodni odnosi, pravo, ekonomija, novinarstvo, istorija, studije kulture…) i opciono učenje nekog od stranih jezika

Semestar 1-4: Izborni predmeti i/ili stažiranje

Semestar 4: Master teza

Cena školarine:

3.400 EUR u dinarskoj protivvrednosti za dve godine studije, uključeni svi troškovi studiranja kao i dvonedeljna obavezna letnja škola – za državljane Srbije, Albanije, BiH, Bugarske, Crne Gore, Hrvatske, Makedonije, Rumunije i Turske.

4.500 EUR – za državljane drugih zemalja.

Plaćanje u najviše osam rata.

Više o nastavnom programu i postupku prijavljivanja na sajtu programa:

www.seestudies.eu ili gordana.ristic@fpn.bg.ac.rs