Uvid javnosti Izveštaja komisije za izbor vanrednog odnosno izbor redovnog profesora, za užu naučnu oblast Teorija i metodologija socijalnog rada.

02 Broj: 971/3
27.04. 2012.g

Univerzitet u  Beogradu – Fakultet političkih nauka, na osnovu člana 116. Statuta Fakulteta, stavlja na uvid javnosti Izveštaj komisije za izbor vanrednog odnosno izbor redovnog profesora, za užu naučnu oblast Teorija i metodologija socijalnog rada.

Izveštaj se može videti u biblioteci  i sajtu Fakulteta, u roku od 30 dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli i sajtu Fakulteta.

SEKRETAR  FAKULTETA

Branka Popadić