Izveštaj komisije za izbor nastavnika veština, za nastavne predmete TV novinarstvo i Istraživačko novinarstvo: TV

02 Broj: 1116/3
17.05. 2012.g.

Univerzitet u  Beogradu – Fakultet političkih nauka, na osnovu člana 116. Statuta Fakulteta, stavlja na uvid javnosti Izveštaj komisije za izbor nastavnika veština, za nastavne predmete TV novinarstvo i Istraživačko novinarstvo: TV, za užu naučnu oblast  Medijske studije i novinarstvo, sa 50% radnog vremena.

Izveštaj se može videti u biblioteci  i sajtu Fakulteta, u roku od 30 dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli i sajtu Fakulteta.

SEKRETAR  FAKULTETA

Branka Popadić

Lila_Radonjic_nsj_referat_FPN

Lila_Radonjic_nsj_sazetak_FPN