Izveštaj komisije za izbor nastavnika veština, za nastavni predmet Agencijsko novinarstvo

02 Broj: 1115/3
17.05. 2012.g.

Univerzitet u  Beogradu – Fakultet političkih nauka, na osnovu člana 116. Statuta Fakulteta, stavlja na uvid javnosti Izveštaj komisije za izbor nastavnika veština, za nastavni predmet Agencijsko novinarstvo, uža naučna oblast  Medijske studije i novinarstvo, sa 20% radnog vremena

Izveštaj se može videti u biblioteci  i sajtu Fakulteta, u roku od 30 dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli i sajtu Fakulteta.

SEKRETAR  FAKULTETA

Branka Popadić

Dragovan_Lazarevic_nsj_sazetak_FPN

Dragovan_Lazarevic_nsj_referat_FPN