Uvid javnosti, Referat i Sažetak referata komisije za izbor docenta za užu naučnu oblast Politička teorija, politička istorija i metodologija političkih nauka

02 Broj: 1136/3
21. 05. 2012. g.
Univerzitet u  Beogradu – Fakultet političkih nauka, na osnovu člana 116. Statuta Fakulteta, stavlja na uvid javnosti Referat i Sažetak referata komisije za izbor docenta za užu naučnu oblast Politička teorija, politička istorija i metodologija političkih nauka.
Referat i Sažetak referata se mogu videti u biblioteci i sajtu Fakulteta, u roku od 30 dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Fakulteta.
SEKRETAR  FAKULTETA
Branka Popadić