Političke stranke i zakonodavna aktivnost Narodne skupštine

Izdavanje studije „Političke stranke i zakonodavna aktivnost Narodne skupštine Republike Srbije”, koju su priredili prof. dr Zoran Stojiljković, mr Jelena Lončar i mr Dušan Spasojević, bila je povod za organizovanje tribine na Fakultetu političkih nauka. Ovo delo deo je projekta „Jačanje odgovornosti Narodne skupštine Republike Srbije“, čiji je osnovni cilj bio da se kroz analizu aktivnosti Parlamenta u aktuelnom sazivu ukaže na prednosti i nedostatke rada, doprinese većoj transparentnosti, odgovornosti i pomogne unapređenju rada institucije.

Prof. dr Slaviša Orlović naglasio je da je ova studija prikaz saradnje Narodne skupštine Republike Srbije i Fakulteta političkih nauka. „Delo nije samo analitičko, nego i empirijsko i akademsko, pa će pomoći ne isključivo istraživačima, već i studentima“, rekao je on i dodao kako je Parlament epicentar politike i da stoga treba dobro poznavati tu instituciju.

Prof. dr Zoran Stojiljković istakao je kao glavne teme studije antidiskriminacionu politiku političkih stranaka, zakone ekologije i rodnu ravnopravnost. On smatra da se Srbija mora usredsrediti na podizanje demokratskih kapaciteta oslanjajući se pri tome na institucije kao što je Narodna skupština. Profesor Stojiljković se osvrnuo i na poziciono-opozicione barijere pri donošenju zakona. „Mnogo amandmana se donosi na predlog partijske većine. Poslanici i građani retko koriste tu mogućnost, a dešava se i da opozicija ne dođe na glasanje za sopstveni predlog“, naglasio je profesor.

Mladen Mladenović, zamenik generalnog sekretara Narodne skupštine, skrenuo je pažnju na izgradnju kapaciteta ove institucije. „Ovo je bio veoma složen proces. Poslednji saziv oborio je sve rekorde, doneto je 807 zakona“, dodao je on. Kao najveću novinu u radu Parlamenta naveo je finansiranje ove ustanove, koja sada ima pravo da raspolaže svojim budžetom.

Mirjana Radaković, pomoćnica generalnog sekretara Narodne skupštine Republike Srbije, ukazala je na četiri funkcije Parlamenta. „Pored zakonodavne, on ima i kontrolnu, izbornu i predstavničku funkciju. Sve one su uređene Zakonom i Poslovnikom“, rekla je ona. Gospođa Radaković se osvrnula se na rodnu ravnopravnost u Skuštini i ukazala kako će biti najmanje 70 poslanica, što znači da će svaka treća osoba u Parlamentu biti ženskog pola, što je u skladu sa evropskom praksom.

Prof. dr Vukašin Pavlović istakao je da ovo delo, pored teorijskih, pruža i praktična znanja realnog parlamentarnog života Srbije. Profesor je u objavljenim studijama analizirao proces usvajanja zakona iz oblasti zaštite životne sredine, a ovom prilikom ukazao je na važnost implementiranja evropskih normi i pravila o ekološkoj zaštiti u naše zakonodavstvo. „Činjenica je da ekološko pitanje danas jedno od najvažnijih pitanja opstanka, važnije čak i od političkog pitanja i Vlada ima dominantnu poziciju u formulisanju zakona u ovoj oblasti”, zaključio je profesor Pavlović.