Grant omogućio sniženje školarina za međunarodni zajednički master program Interdisciplinarne studije Jugoistočne Evrope

Grant omogućio sniženje školarina za međunarodni zajednički master program Interdisciplinarne studije Jugoistočne Evrope

Zahvaljujući velikodušnom grantu Fonda za otvoreno društvo – Srbija, dodeljenom našem Fakultetu za pokriće troškova letnje škole, Univerzitet u Beogradu – Fakultet političkih nauka sa zadovoljstvom objavljuje smanjenje cene školarina za svoj međunarodni zajednički master program Interdisciplinarne studije Jugoistočne Evrope.

FPN je ponosan što je, uz značajan broj studenata koji su se već prijavili na ovaj program, njegov kvalitet prepoznao i tako ugledan donator. Sa nestrpljenjem očekujemo da odgovorimo na visoka očekivanja i akademske zajednice i drugih partnera, kada program počne u oktobru 2012.

Umesto 3.400 EUR, državljani balkanskih zemlja plaćaće 2.950 EUR.

Umesto 4.500 EUR, državljani ostalih zemalja plaćaće 4.200 EUR.

Nove cene školarina odnose se na sve studente prijavljene u okviru ovog konkursnog roka.

VIŠE DETALJA U NAŠEM PONOVLJENOM KONKURSU KOJI SE ZATVARA 31. MAJA 2012:

Interdisciplinarni zajednički master program studija Jugoistočne Evrope (ISEES)

Univerzitet u Beogradu – Fakultet političkih nauka raspisuje

K O N K U R S

za upis prve generacije studenata na

Interdisciplinarni zajednički master program studija Jugoistočne Evrope (ISEES)

Dvogodišnji master program (120 ESPB), na engleskom jeziku, razvijen u okviru Tempus programa EU, čiju zajedničku diplomu izdaju četiri partnerska univerziteta – Beograd, Grac, Skoplje i Zagreb – počinje na Fakultetu političkih nauka u Beogradu u školskoj 2012/2013. godini.

Akademski koordinator: prof. dr Jovan Teokarević

Šta je ISEES?

ISEES je međunarodni poslediplomski program u oblasti društvenih i humanističkih nauka, koji studentima omogućava jedinstvenu interdisciplinarnu perspektivu i ekspertizu o politici, ekonomiji, pravu, istoriji i kulturi savremene Jugoistočne Evrope. U zavisnosti od odabrane specijalizacije, program priprema studente za akademsku i profesionalnu karijeru u različitim oblastima, od univerziteta, medija i konsultantskih kuća, do mnogih privatnih firmi, kao i međunarodnih i nacionalnih institucija i nevladinih organizacija.

Ko može da upiše ISEES?

Kandidati sa završenim osnovnim studijama u trajanju od 4 ili 3 godine (najmanje 180 ESPB), sa dobrim znanjem engleskog jezika.

Obrazac prijave na konkurs i spisak potrebnih dokumenata: www.seestudies.eu

Zašto baš ISEES?

 • Prvi pravi zajednički međunarodni master program u Srbiji.
 • Zajednička diploma univerziteta u Beogradu, Gracu, Skoplju i Zagrebu.
 • Eminentni inostrani i domaći profesori, studenti iz celog sveta.
 • Kompletan program na engleskom jeziku.
 • Letnja škola na atraktivnoj lokaciji.
 • Obavezan semestar u inostranstvu.

Kako će se raditi?

Studenti se prijavljuju, upisuju i provode prvu godinu studija na Univerzitetu u Beogradu-FPN, koji je jedan od četiri matična univerziteta. U drugoj godini obavezan je jednosemestralni boravak u inostranstvu na jednom od sledećih univerziteta: Bolonja-Ljubljana-Poatje-Novi Sad–Sarajevo-Tetovo-Grac-Skoplje-Zagreb.

Šta će se učiti i ko su profesori?

Semestar 1-2: Obavezni moduli (sa više kurseva)

 • Uvod u interdisciplinarne studije  (Predrag Simić, Dušan Pavlović, Ljubinka Trgovčević, Nebojša Vladisavljević, Slobodan Marković, Branimir Stojković, Dejan Pavlović)
 • Pravo i politika Jugoistočne Evrope (Josef  Marko, Jovan Teokarević, Tanja Miščević)
 • Društveno-ekonomski kontekst  (Vladimir Gligorov)
 • Kulture i društva Jugoistočne Evrope (Milada Anna Vachudova, Florian Bieber, Eric Gordy)
 • Letnja škola „Evropska integracija i izgradnja država i nacija“ (Stefano Bianchini, Milan Podunavac…)

Semestar 3: Uža specijalizacija u inostranstvu (političke nauke, međunarodni odnosi, pravo, ekonomija, novinarstvo, istorija, studije kulture…) i opciono učenje nekog od stranih jezika

Semestar 1-4: Izborni predmeti i/ili stažiranje

Semestar 4: Master teza

Cena školarine:

2.950 EUR u dinarskoj protivvrednosti za dve godine studije, uključeni svi troškovi studiranja kao i dvonedeljna obavezna letnja škola (puni pansioni i prevoz) – za državljane Srbije, Albanije, BiH, Bugarske, Crne Gore, Hrvatske, Makedonije, Rumunije i Turske.

4.200 EUR – za državljane drugih zemalja.

Plaćanje u najviše osam rata.

Više o nastavnom programu i postupku prijavljivanja na sajtu programa:

www.seestudies.eu ili gordana.ristic@fpn.bg.ac.rs