Dva veka španskog Ustava

Povodom obeležavanja dvestote godišnjice prvog španskog Ustava, gost Fakulteta političkih nauka bio je prof. dr Emilio La Parra sa Univerziteta Alikantea. U ovom predavanju i razgovoru, organizovanom u saradnji sa Institutom Servantes, učestvovali su dekan Fakulteta prof. dr Ilija Vujačić i prof. dr Milan Podunavac.

„Ovaj Ustav nikada neće biti zaboravljen jer je kreiran u vrlo važnom istorijskom trenutku“, rekao je prof. dr La Parra. Njegov tekst insistira na nacionalnoj suverenosti, orijentisan je ka jačanju prava i ograničavanju državne vlasti. „Njime je učinjen revolucionarni korak: dostignuta je i zagarantovana nezavisnost Španije od Francuske i sačuvani su osnovni zakoni“, istakao je profesor. Ustav je donet u Kadisu 1812. godine, od strane Kortesa, skupštine, koju su činili predstavnici svih teritorija monarhije. Smatra se jednim od najpostojanijih simbola slobode, ne samo u Španiji već u celom hispanskom svetu.

U razgovoru sa studentima prof. dr La Parra naglasio je da posebno mesto u ovom Ustavu, kao dva fundamentalna obeležja španskog identiteta zauzimaju religija i monarhija. „Dok se monarhija ne dovodi u pitanje, oko religije su se vodile mnoge stručne debate“, naglasio je profesor. Katoličanstvo je prema Ustavu jedina istinita i prava religija, i zbog toga nacija treba zabraniti sprovođenje bilo koje druge. Profesor je objasnio da je zbog religijske netolerancije ovaj najviši pravni akt često kritikovan, ali da je religija ipak ostala osnov identiteta Španije, ali je i dodao da takvo dogmatsko mišljenje možda ne odgovara političkom tekstu u kome danas živimo.

Prof. dr Milan Podunavac smatra da je španska konstitutivna tradicija, zajedno sa francuskom i nemačkom, danas najsnažnija u Evropi. Ovaj model uspostavlja konstitucionalni okvir za multietničko društvo i multietnički pravni poredak, snažnije od ostalih modela inkorporira norme Evropske unije, a istovremeno održava dobar balans između nacionalnog jedinstva i etničke autonomije. „Špansko iskustvo je važno za zemlje koje ulaze u proces konsolidacije demokratije i zbog toga je uzor za Srbiju“, zaključio je profesor Podunavac.