Školarine – II i III stepen

UPLATA RATE ZA ŠKOLARINU

MASTER I DOKTORSKE STUDIJE

Rok za uplatu rate za školarinu za studente master studija obavljaće je do 15.06.2012.

Popunjen indeks (strana 2-3 uneti nazive predmeta koje ste slušali u I semestru kao i status predmeta i broj bodova) i dokaz o uplati (uplatnicu) je obavezno dostaviti studentskoj službi za studije II i III stepena, svakog radnog dana od 9:00-15:00

STUDENTI UPISANI NA MASTER STUDIJE U OKTOBRU 2011/12

uplaćuju četvrtu  ratu za školarinu

Žiro račun, isti za sve module:

840-1838666-35
Model:97

Poziv na broj, po modulima:

 • Politička teorija, politička sociologija i institucije, 0795
 • Političko nasilje i država, 0496
 • Evropske integracije, 9897
 • Međunarodna bezbednost, 9598
 • Međunarodna politika, 9299
 • Studije mira, 89100
 • Međunarodno humanitarno pravo i pravo ljudskih prava, 56111
 • Socijalna politika, 86101
 • Socijalni rad, 83102
 • Novinarstvo, 80103
 • Komunikologija, 77104
 • Teorija kulture i studije roda, 74105

STUDENTI UPISANI NA MASTER STUDIJE U FEBRUARU 2011/12

uplaćuju drugu ratu za školarinu

Popunjen indeks (strana 2-3 uneti nazive predmeta koje ste slušali na master studijama kao i status predmeta i broj bodova) i dokaz o uplati (uplatnicu) je obavezno dostaviti studentskoj službi za studije II i III stepena, svakog radnog dana od 9:00-15:00

Žiro račun, isti za sve smerove:

840-1838666-35
Model:97

Poziv na broj, po modulima:

 • Regionalne studije SAD                                                         26121
 • Ekološka politika                                                                    20123
 • Javna uprava, lokalna samouprava  i javnih politika               23122

STUDENTI UPISANI NA DOKTORSKE STUDIJE U OKTOBRU 2011/12

Uplaćuju četvrtu ratu za prvu godinu studija

Žiro račun isti za sve module:

840-1838666-35
Model: 97

Poziv na broj, po modulima:

 • Studije politikologije,                                      71106
 • Međunarodne i evropske studije,                    68107
 • Studije socijalne politike i socijalnog rada,     65108
 • Studije kulture i medija,                                  62109

STUDENTI UPISANI NA DOKTORSKE STUDIJE U FEBRUARU 2010/11

Uplaćuju drugu ratu za drugu godinu

Žiro račun isti za sve module:

840-1838666-35
Model: 97

Poziv na broj, po modulima:

 • Studije politikologije,                          22-90
 • Međunarodne i evropske studije,        19-91
 • Studije kulture i medija,                      16-92

STUDENTI UPISANI NA DOKTORSKE STUDIJE U OKTOBRU 2009/10

Uplaćuju drugu ratu za treću godinu

Žiro račun isti za sve module:

840-1838666-35
Model: 97

Poziv na broj, po modulima:

 • Studije politikologije,                                      22-90
 • Međunarodne i evropske studije,                    19-91
 • Studije socijalne politike i socijalnog rada,     16-92
 • Studije kulture i medija,                                  13-93