Izveštaj komisije za izbor vanrednog odnosno izbor redovnog profesora, za užu naučnu oblast Politikološko-sociološke studije

02 Broj: 1312/3
07.06. 2012.g.

Univerzitet u  Beogradu – Fakultet političkih nauka, na osnovu člana 116. Statuta Fakulteta, stavlja na uvid javnosti Izveštaj komisije za izbor vanrednog odnosno izbor redovnog profesora, za užu naučnu oblast Politikološko-sociološke studije.

Izveštaj se može videti u biblioteci  i sajtu Fakulteta, u roku od 30 dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli i sajtu Fakulteta.

Darko_Nadic_red_sazetak_FPN

Darko_Nadic_red_referat_FPN

SEKRETAR  FAKULTETA

Branka Popadić