Naučna konferencija: RADIO-DIFUZIJA U SRBIJI – SADAŠNJOST I BUDUĆNOST

U subotu, 23. juna 2012. – 11 časova – slušaonica 3 – Naučna konferencija: RADIO-DIFUZIJA U SRBIJI – SADAŠNJOST I BUDUĆNOST.