Sigurnost i međunarodni odnosi

Objavljivanje knjige „Sigurnost i međunarodni odnosi“ autora Edvarda A. Kolođeja na hrvatskom jeziku bio je povod za organizovanje promocije u Centru za studije Sjednjenih Američkih Država na Fakultetu političkih nauka. O delu su govorili  mr Sonja Stojanović, direktorka Beogradskog centra za bezbednosnu politiku, dr Dragan R. Simić, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu i dr Siniša Tatalović, profesor i direktor Centra za međunarodne i sigurnosne studije Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu.

„Autor sebi postavlja kao zadatak da predstavi teorije, ali i da ih testira na slučaju Hladnog rata, što je sjajna metoda da se teorija uveže sa praksom i pokaže kako nijedna od njih samostalno ne može da odgovori na tako kompleksno pitanje, već da ih treba kombinovati“, rekla je mr Stojanović i istakla da njihovo ukrštanje pruža mapu za razumevanje određenih problema u savremenom svetu. Ona smatra da teoretičari treba da teže multidisciplinarnosti prilikom konkretnih analiza, a ne da se bore za hegemoniju znanja osporavajući značaj drugih teorija.

„Kada se stavi jedan reflektor u sobu, uvek ostaju ćoškovi koji su neosvetljeni. Zato je bitno da se sve relevantne teorije sagledaju zbog znanja koja nam pružaju i od svake da se preuzme najbolje“, naglasio je prof. dr Dragan R. Simić. On je ukazao da autor u svojoj knjizi ne tumači već tumačeno, već akcenat stavlja na značaj aktera, koji donose odluke i neposredno deluju. Pritom, on pruža uvid u nerazmrsivo jedinstvo međunarodne politike i međunarodne bezbednosti, koje je neophodno razumeti da bi se bavilo međunarodnim odnosima.

Prof. dr Siniša Tatalović skrenuo je pažnju na razvoj novog koncepta sigurnosti koji se sve više osamostaljuje unutar međunarodnih odnosa i oslanja na znanja drugih disciplina. Bogato istraživačko iskustvo pisca pomoglo mu je da akademskim i jasnim stilom omogući čitaocima uvid u globalna politička kretanja, spoljnu i bezbednosnu politiku. „Objavljivanjem ovakvih knjiga biramo pristup kojim ćemo studentima predstaviti određene teorije i olakšati njihovo razumevanje. Takođe, ovakvi zajednički izdavački poduhvati doprinose razvoju saradnje u regionu“, zaključio je profesor Tatalović.