Upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija za školsku 2012/2013.

OBAVEŠTENjE (PROZIVKA) – petak, 13.7.2012. u 12 časova – amfiteatar
USLOVNI
UPIS KANDIDATA PO PROŠIRENOJ
RANG LISTI

Do odluke Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije, Fakultet političkih nauka će uslovno proširiti konačnu rang listu za 120 kandidata i to:

I
POLITIKOLOŠKO ODELjENjE

Studijski program
:  Osnovne akademske studije politikologije

(15 kandidata)

II
ODELjENjE ZA MEĐUNARODNE STUDIJE

Studijski program
Osnovne akademske studije međunarodne politike

(40 kandidata)

III
NOVINARSKO-KOMUNIKOLOŠKO ODELjENjE

Studijski program
Osnovne akademske studije novinarstva

(40 kandidata)

IV
ODELjENjE ZA SOCIJALNU POLITIKU I SOCIJALNI RAD

Studijski program
:    Osnovne akademske studije socijalne politike i socijalnog rada

(25 kandidata)

* * *

U petak, 13.7.2012. u 12 časova, u amfiteatru – prof. dr Ana Čekerevac, prodekan za studije prvog stepena, izvršiće prozivku kanidata po redosledu ispod crte primljenih kandidata na Konačnoj rang listi za sve studijske programe.

Kandidati koji se ne pojave na prozvici, gube pravo na upis.

Uslovni upis primljenih kandidata obaviće se u petak, 13.7.2012. od 1230 do 1400 časova u slušaonici 1 za sve studijske programe.

Za uslovni upis treba podneti:

 • dva obrasca ŠV-20 (kupuju se u skriptarnici),
 • indeks (kupuje se u skiptarnici),
 • dve iste fotografije (3,5 x 4,5), jednu zalepiti na obrazac šv-20, a drugu u indeks,
 • popuniti izjavu o uslovnom upisu (formular se preuzima na fakultetu),
 • ne uplaćivati školarinu.

OBAVEŠTENJE (PROZIVKA) - 9.7.2012. u 12 časova, u amfiteatru
upis kandidata ispod crte primljenih na KONAČNOJ RANG LISTI

I

POLITIKOLOŠKO ODELjENjE

Studijski program:  Osnovne akademske studije politikologije

 1. U kategoriji studenata koji se finansiraju iz budžeta upisali su se svi kandidati.
 2. U kategoriji samofinansirajućih studenata nije se upisalo (7) kandidata.

Za upis u kategoriji samofinansirajućih studenata ostalo je ukupno (7) upražnjenih mesta.

II

ODELjENjE ZA MEĐUNARODNE STUDIJE

Studijski programOsnovne akademske studije međunarodne politike

 1. U kategoriji studenata koji se finansiraju iz budžeta, upisali su se svi kandidati.
 2. U kategoriji samofinansirajućih studenata nisu se upisala (4) kandidata.

Za upis u kategoriji samofinansirajućih studenata ostalo je ukupno (4) upražnjena mesta.

III

NOVINARSKO-KOMUNIKOLOŠKO ODELjENjE

Studijski programOsnovne akademske studije novinarstva

 1. U kategoriji studenata koji se finansiraju iz budžeta nisu se upisala (2) kandidata.
  Upisani su kandidati na 51. i 52. mestu Konačne rang liste.
 2. U kategoriji samofinansirajućih studenata nije se upisalo (12) kandidata.

Za upis u kategoriji samofinansirajućih studenata ostalo je ukupno (14) upražnjenih mesta.

IV

ODELjENjE ZA SOCIJALNU POLITIKU I SOCIJALNI RAD

Studijski program:    Osnovne akademske studije socijalne politike i socijalnog rada

 1. U kategoriji studenata koji se finansiraju iz budžeta, nije se upisao (1) kandidat.
  Upisan je kandidat na 31. mestu Konačne rang liste.
 2. U kategoriji samofinansirajućih studenata nije se upisalo (11) kandidata.

Za upis u kategoriji samofinansirajućih studenata ostalo je ukupno (12) upražnjenih mesta.

* * *

U ponedeljak, 9.7.2012. u 12 časova, u amfiteatru – Prof. dr Ana Čekerevac, prodekan za studije prvog stepena, izvršiće javnu prozivku kanidata po redosledu ispod crte primljenih kandidata na Konačnoj rang listi, za sve studijske programe.

Kandidati koji se ne pojave na prozvici, gube pravo na upis.

Upis primljenih kandidata obaviće se u ponedeljak, 9.7.2012. od 1230 do 1400 časova, šalter 1.


KONAČNA RANG LISTA - 2.7.2012.
sa polaganja prijemnog ispita za upis u prvu godinu osnovnih
akademskih studija (školska 2012/2013 godina)

UPUTSTVO VEZANO ZA UPIS

KONAČNA RANG LISTA - STRANI DRŽAVLJANI - 2.7.2012.
sa polaganja prijemnog ispita za upis u prvu godinu osnovnih
akademskih studija (školska 2012/2013 godina)

UPUTSTVO VEZANO ZA UPIS STUDENATA STRANIH DRŽAVLJANA


PRELIMINARNA RANG LISTA  – 25.6.2012.
sa polaganja prijemnog ispita za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija
(školska 2012/2013 godina) koja važi do okončanja roka za primedbe i objavljivanja konačne rang liste

PRIMEDBE NA PRELIMINARNU RANG LISTU – OBAVEŠTENJE

1. Ukoliko kandidat smatra da je oštećen prilikom rangiranja po bilo kom osnovu, može podneti zahtev za ponovni pregled testa i bodova iz srednje škole.

2. Zahtev se podnosi u subotu, 30.6.2012. od 930 do 1200 časova na šalteru u prizemlju, a razmatra u Slušaonici 3 na prvom spratu od 1000 časova.

3. Ukoliko se prilikom ponovnog pregleda testa koji se vrši u prisustvu kandidata utvrdi da je učinjena greška, mesto kandidata na preliminarnoj rang listi odrediće se u skladu sa konstatovanim stanjem.

4. KONAČNA RANG LISTA biće objavljena u ponedeljak, 2. jula 2012.

5. Upis primljenih kandidata vršiće se od 4. jula 2012. prema rasporedu koji će biti objavljen uz Konačnu rang listu 2. jula 2012.

Beograd, 27. 6. 2012.

PRODEKAN ZA STUDIJE I STEPENA
red. prof. dr Ana Čekerevac


SPISAK PRIJAVLJENIH KANIDATA ZA POLAGANJE PRIJEMNOG ISPITA
- postignut uspeh u srednjoj školi -


RASPORED POLAGANJA PRIJEMNOG ISPITA
ponedeljak, 25. jun 2012


Univerzitet u Beogradu – Fakultet političkih nauka će u prvu godinu osnovnih akademskih studija u školskoj 2012/2013. upisati 500 studenata (150 budžetskih i 350 samofinansirajućih studenata).

* Konkurs za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija za školsku 2012/2013.