Odluka Saveta Fakulteta sa 19. sednice

Studenti osnovnih akademskih studija Univerziteta u Beogradu – Fakulteta političih nauka koji su u školskoj 2011/12.ostvarili 60 i više ESPB, a pri upisu naredne godine studiranja nisu se plasirali u okviru utvrđene budžetske kvote, školsku 2012/13. upisaće u statusu samofinansirajućih studenata koji su oslobođeni plaćanja školarine.

Detaljno u odluci.