Rezultati ispita – Socijalni rad sa decom i mladima

SPISAK STUDENATA KOJI SU POLOZILI ISPIT SOCIJALNI RAD SA DECOM I

MLADIMA

1. Miroslav Jovanović 848/08   41b

2. Bogdan Uzelac 841/08     36b

3. Bojana Golubović 133/08   38b

4. Marina Đaković    121/08   48b

5. Ana Ristić 117/08     46b

6. Milena Despotović 129/08    46b

7. Jelena Petrović 120/08   36b

8. Dragana Radosavljević 824/08   41b

9. Iva Vulović 870/08   35b.

10. Miloš Antonić 834/08  46b

11. Dragana Škarić 130/08   50b

12. Ana Atanasković 836/08 48b

13. Snežana Petijević 872/08   35b.

14. Danijela Stevanović 821/08 36b.

15. Milica Joković 122/08  49b

16. Jelena Joković 123/08   49b.

17. Jelena Aleksić 124/08  41b.

18. Sandra Panić 823/08   43b.

19. Suzana Mihajlović 128/08   45b.

20. Emilija Gvozdenac 804/08  31b.

21. Jelena Krgović 868/08  33b.

22. Milica Savić 803/08  45b.

23. Marina Bojović 116/08 35b

24. Jasmina  Rakić 126/08 49b

25. Armin Farkaš 864/07  29b.

26. Jelena Reković 132/08 47b.

27. Marija Nijemčević 131/08  44b.

28. Kurlagić Marina 842/08 30b.

29. Igor Mušić 864/08 31b.

30. Mirjana Lazović 857/08  40b.

31. Jovana Biljić 859/08   32b.

32. Stefan Vidojević 885/08  25b.

33. Anastazija Lazić  851/08 31b.

34. Ana Antić 819/08  31b.

35. Milica Dukić 832/08  28b.

36. Milica Jovanović 880/08 48b.