Uvod u diplomatiju i diplomatsku analizu; Savremena Diplomatija – termini popravnih kolokvijuma

Popravni kolokvijumi iz predmeta Uvod u diplomatiju i diplomatsku analizu i Savremena diplomatija biće održani 28. avgusta i 21. septembra.

28. avgust

12 č – Uvod u diplomatiju i diplomatsku analizu

14:30 č – Savremena diplomatija

21. septembar

15 č – Uvod u diplomatiju i diplomatsku analizu

17:30 č – Savremena diplomatija

Rezultati će biti objavljeni na sajtu fakulteta najkasnije 24 sata pre održavanja usmenog dela ispita.

Studenti koji nemaju položene sve predispitne obaveze neće moći da polažu usmeni deo ispita.