Godišnjak 2012

Godišnjak 2012.
Godina VI • Broj 7 • Jun 2012.
ISSN :1820-6700
COBISS.SR-ID:145774604

Sadržaj

I DEO – POLITIČKA TEORIJA, POLITIČKA SOCIOLOGIJA, POLITIČKI SISTEM

01 – Dušan Pavlović i Ivan Stanojević – Političke institucije i ekonomska politika, Empirijski nalazi (2)
02 – Snežana Đorđević i Dejan Milenković – Kapaciteti i potencijali institucije lokalnog ombudsmana u Srbiji
03 – Katarina Lončarević – Feministička epistemologija, Nastanak, razvoj i ključni problemi
04 – Ivana Damnjanović – Politika i tehnika u delu Mihaila Markovića
05 – Boriša Aprcović – Uloga građanskog vaspitanja u jačanju socijalnog kapitala građana
06 – Marko Tmušić – Monopoli u Srbiji – normativno suzbijanje i dometi antimonopolske politike
07 – Velizar Antić i Marko Veković – Odnos Islamske zajednice BiH prema Islamskim zajednicama u Srbiji

II DEO – MEÐUNARODNA POLITIKA I MEÐUNARODNI ODNOSI

08 – Zoran Radivojević i Nebojša Raičević – Zaštita životne sredine u međunarodnom humanitarnom pravu
09 – Marko Kovačević – Akterstvo i moć Evropske unije

III DEO – SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD

10 – Dragoslav Kočović – Socijalne vrednosti u filozofiji budizma
11 – Milan Petričković – Privid gnoseoloških nedoumica teorije socijalnog rada
12 – Tamara Džamonja Ignjatović i Marko Milanović – Psihobiološki model ličnosti – kritička analiza
13 – Natalija Perišić – Karakteristike i dometi primene Otvorenog metoda koordinacije u evropskom i nacionalnom kontekstu
14 – Vojin Vidanović – Uticaj organizacije Ujedinjenih nacija i njenih agencija na koncept socijalnog razvoja
15 – Dragana Kljajić, Sanja Trgovčević i Goran Nedović – Karakteristike porodične sredine i institucionalno zbrinjavanje

IN MEMORIAM

16 – Vučina Vasović – Aleksandar Fira

Uputstvo za predaju tekstova