Uvid javnosti referat komisije za izbor jednog asistenta sa punim radnim vremenom i na određeno vreme za užu naučnu oblast Međunarodne studija studije

02 Broj: 1851/2
25. 07. 2012. g.

Univerzitet u  Beogradu – Fakultet političkih nauka, na osnovu člana 8. Pravilnika o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa  saradnika Univerziteta u  Beogradu – Fakulteta političkih nauka, stavlja na uvid javnosti referat komisije za izbor jednog asistenta sa punim radnim vremenom i na određeno vreme za užu naučnu oblast Međunarodne studija studije.

Izveštaj se može videti u biblioteci i na sajtu Fakulteta, u roku od 15 dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Fakulteta.

Dragan_Zivojinovic_asi_refereat_FPN

SEKRETAR  FAKULTETA

Branka Popadić