Kolokvijum – Savremena politička teorija

Popravni kolokvijum iz Savremene političke teorije održaće se 25. avgusta u 9h u amfiteatru. Termin važi za sve smerove i generacije.