Radio novinarstvo – termini za montažu radova

Termini za montažu radova iz predmeta Radio novinarstvo su:

od 3. do 7. septembra, vreme: 10-14 časova od 10. do 13. septembra, vreme: 10-14 časova

Spiskovi se nalaze na vratima sobe za montažu. Molim vas popunjavajte redom. Oni koji montiraju dva i više radova, neka se zapišu za dva termina.