Radio novinarstvo – termini za montažu radova

Postavljeno 27/08/2012 @ 14:17 u kategoriji Studentske teme

Termini za montažu radova iz predmeta Radio novinarstvo su:

od 3. do 7. septembra, vreme: 10-14 časova od 10. do 13. septembra, vreme: 10-14 časova

Spiskovi se nalaze na vratima sobe za montažu. Molim vas popunjavajte redom. Oni koji montiraju dva i više radova, neka se zapišu za dva termina.


Tekst preuzet sa: Fakultet političkih nauka: http://test.fpn.bg.ac.rs

Link do teksta: http://test.fpn.bg.ac.rs/2012/08/27/radio-novinarstvo-termini-za-montazu-radova/

Copyright © 2010 Fakultet Političkih Nauka. All rights reserved.