Uvod u diplomatiju i diplomatsku analizu; Savremena diplomatija – raspored polaganja kolokvijuma za utorak, 28. avgust

12 – 13: Uvod u diplomatiju – prvi kolokvijum

13:15 – 14:15: Uvod u diplomatiju – drugi kolokvijum

14:30 – 15:30 – Savremena diplomatija – prvi kolokvijum

15:45-16:45 – Savremena diplomatija – drugi kolokvijum

u slušaonici 1.

Studenti su obavezni da dođu 10 minuta pre termina u kojem polažu kolokvijum.