Politička antropologija – raspored polaganja za 1. septembar

Subota, 1. septembar:

17h – Međunarodni i Politikološki

18h – Novinarski i stare generacije (upisani pre 2006)