Početna Inovacije znanja

Otvoreni konkursi na programima Porodična medijacija i Medijacija u slučajevima mobinga

Otvoreni konkursi na programima Porodična medijacija i Medijacija u slučajevima mobinga. Za prijavu je potrebno dostaviti: Overenu fotokopiju diplome o završenim trogodišnjim ili četvorogodišnjim studijama. Popunjen

Ceo članak

02

Novi konkursi na Inovacijama znanja

Otvoren konkurs na specijalistickom programu “Obuka za rad na poslovima evropskih integracija” – konkurs i dalje otvoren, nastava pocinje 24. marta 2012. Otvoren konkurs na specijalistickom programu “Verske zajednice u

Ceo članak

Otvoren konkurs na specijalističkom programu Politikološke studije religije

Otvoren je konkurs za prijavu kandidata na specijalistički program Politikološke studije religije.  Cena školarine iznosi 35 000 dinara po semestru. Školarinu je moguće platiti u tri rate. Više informacija o

Ceo članak

Otvoren konkurs na specijalističkom programu Verske zajednice u Srbiji

Otvoren je konkurs za prijavu kandidata na specijalistički program Verske zajednice u Srbiji.  Cena školarine iznosi 35 000 dinara po semestru. Školarinu je moguće platiti utri rate. Više informacija o

Ceo članak

Obuka za rad na poslovima evropske integracije – otvoren konkurs

Obuka za rad na poslovima evropske integracije – otvoren konkurs Specijalistički program inovacije znanja Obuka za rad na poslovima evropske integracije prevashodno je namenjen onim licima koja se Evropskom

Ceo članak

02

Konkursi na inovacijama znanja

Otvoren je konkurs za prijavu kandidata na specijalističke programe inovacija znanja: Uvod u medijaciju Cena skolarine iznosi 40 000 dinara uz mogucnost placanja u tri rate – broj

Ceo članak

Otvoreni konkursi na Inovacijama znanja

Specijalistički program inovacije znanja Obuka za rad na poslovima evropske integracije prevashodno je namenjen onim licima koja se Evropskom unijom ili pojedinim aspektima njenog delovanja bave u sklopu svojih svakodnevnih

Ceo članak

Novi program na Inovacijama znanja – Metode i tehnike kvantitativnih istraživanja političkih stavova i ponašanja

U okviru Fakulteta političkih nauka, a u sklopu  programa inovacije znanja, organizuje se kurs pod nazivom METODE I TEHNIKE KVANTITATIVNIH ISTRAŽIVANJA POLITIČKIH STAVOVA I PONAŠANJA Kurs je prevashodno

Ceo članak

02

Novi konkursi na inovacijama znanja

Otvoren je konkurs za prijavu kandidata na specijalistički program Obuka za rad na poslovima evropskih integracija. Za sve zainteresovane kandidate rok za prijavu je 7.april 2011. godine. Cena školarine iznosi

Ceo članak

Specijalistički program Medijacije – 2010/11.

FAKULTET POLITIČKIH NAUKA SPECIJALISTIČKIH PROGRAM INOVACIJE ZNANJA Školska godina 2010/2011 MEDIJACIJA Rukovodilac programa: Prof. dr Tamara Džamonja-Ignjatović, Fakultet Političkih nauka [1] Predmet specijalističkog

Ceo članak

Obuka za rad na poslovima evropske integracije

Specijalistički program inovacije znanja Obuka za rad na poslovima evropske integracije prevashodno je namenjen onim licima koja se Evropskom unijom ili pojedinim aspektima njenog delovanja bave

Ceo članak

Socioterapija

Ciljevi: Osposobljavanje studenata za samostalniji stručniji, naučni i istraživački rad. Vrsta studija: Specijalističke studije –inovacije znanja. Ishod studija: Sticanje sertifikata o završenim specijalističkim studijama iz Socioterapija – inovacije znanja. Rukovodilac

Ceo članak

Verske zajednice u Srbiji

NASTAVNI PLAN SPECIJALISTIČKIH STUDIJA  ZA INOVACIJU ZNANjA ”VERSKE ZAJEDNICE U SRBIJI” Ciljevi i zadaci programa: Religija je oduvek bila značajan politički  fenomen.Stoga je oduvek proučavana i analizirana.U ovom kursu  polaznici

Ceo članak

stepenice

Uvod u medijaciju

FAKULTET POLITIČKIH NAUKA SPECIJALISTIČKI PROGRAM INOVACIJE ZNANJA Školska godina 2010 UVOD U MEDIJACIJU Rukovodilac programa: Prof. dr Tamara Džamonja-Ignjatović Trajanje:

Ceo članak