Početna Konkursi

konkurs za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa jednog docenta, sa punim radnim vremenom, za užu naučnu oblast Međunarodne studije i jednog za užu naučnu oblast Međunarodna bezbednost

Univerzitet u Beogradu-Fakultet političkih nauka raspisuje konkurs za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa a)  jednog docenta, sa punim radnim vremenom, za užu naučnu oblast Međunarodne

Ceo članak

Konkurs za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa jednog asistenta, sa punim radnim vremenom, za užu naučnu oblast Međunarodne studije

Univerzitet u Beogradu-Fakultet političkih nauka raspisuje konkurs za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa jednog asistenta, sa punim radnim vremenom,  za užu naučnu oblast Međunarodne studije. Izbor asistenta

Ceo članak

30_IMG_6534 6128

Grant omogućio sniženje školarina za međunarodni zajednički master program Interdisciplinarne studije Jugoistočne Evrope

Grant omogućio sniženje školarina za međunarodni zajednički master program Interdisciplinarne studije Jugoistočne Evrope Zahvaljujući velikodušnom grantu Fonda za otvoreno društvo – Srbija, dodeljenom našem Fakultetu za pokriće troškova letnje škole,

Ceo članak

Konkurs za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa jednog asistenta, sa punim radnim vremenom, za užu naučnu oblast Politikološko-sociološke studije

Fakultet političkih nauka raspisuje  konkurs za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa jednog asistenta, sa punim radnim vremenom, za užu naučnu oblast Politikološko-sociološke studije. Izbor asistenta vrši se

Ceo članak

Konkurs za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa jednog vanrednog odnosno izbor jednog redovnog profesora sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Politikološko-sociološke studije

Fakultet političkih nauka raspisuje konkurs za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa jednog vanrednog odnosno izbor jednog redovnog profesora sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast  Politikološko-sociološke

Ceo članak

Konkurs za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa jednog docenta, sa punim radnim vremenom, za užu naučnu oblast Socijalna politika

Fakultet političkih nauka raspisuje konkurs za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa jednog docenta, sa punim radnim vremenom, za užu naučnu oblast Socijalna politika. Izbor docenta vrši se

Ceo članak

Konkurs za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa docenta za užu naučnu oblast Politička teorija, politička istorija i metodologija političkih nauka.

Fakultet političkih nauka raspisuje konkurs za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa jednog docenta, sa punim radnim vremenom, za užu naučnu oblast Politička teorija,

Ceo članak

DIZAJNIRAJ LOGO ZA NOVI PROJEKAT OBRAZOVANJA U OBLASTI LJUDSKIH PRAVA NA SVOM UNIVERZITETU!

Naš Fakultet, ispred Univerziteta u Beogradu, učestvuje u novom interesantnom projektu koji finansira Evropska unija. Projekat uključuje univerzitete iz Srbije, Bosne i Hercegovine, sa Kosova, iz Crne Gore, Albanije, Velike

Ceo članak

Konkursi za redovnog, vanrednog profesora, asistenta i nastavnika veština

Konkurs_FPN

Ceo članak

Žiri – Konkurs za dodel “Nagrade Veselina Lučića”

ZADUŽBINA VESELINA LUČIĆA Beograd, 23.01.2012. godine Studentski trg 1 Na osnovu člana 8. Statuta Zadužbine Veselina Lučića (prečišćeni tekst od 04.10.2005.god.), Odbor Zadužbine Veselina Lučića, na sednici održanoj 23.januara

Ceo članak

Konkurs za dodelu “Nagrade Veselina Lučića”

ZADUŽBINA VESELINA LUČIĆA Beograd, 23.01.2012. godine Studentski trg 1 03 Broj: 06-291/ Na osnovu člana 8. Statuta Zadužbine Veselina Lučića (prečišćeni tekst od 04.10.2005.god.), Odbor Zadužbine Veselina Lučića, na sednici

Ceo članak

Konkurs za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa jednog docenta odnosno jednog vanrednog profesora i jednog docenta

1. Univerzitet u Beogradu-Fakultet političkih nauka raspisuje konkurs za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa: a) jednog docenta odnosno jednog vanrednog profesora za užu naučnu oblast Filozofske, sociološke i

Ceo članak

Konkurs za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa jednog asistenta, sa punim radnim vremenom

1. Univerzitet u Beogradu-Fakultet političkih nauka raspisuje konkurs za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa jednog asistenta, sa punim radnim vremenom, za užu naučnu oblast: a) Međunarodne studije, b)

Ceo članak

Konkurs za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa jednog vanrednog profesora sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Teorija i metodologija socijalnog rada

Univerzitet u Beogradu-Fakultet političkih nauka raspisuje konkurs za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa jednog vanrednog profesora sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Teorija i metodologija

Ceo članak

Konkurs za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa jednog asistenta, sa punim vremenom, za užu naučnu oblast Međunarodna ekonomija

Univerzitet u Beogradu-Fakultet političkih nauka raspisuje konkurs za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa jednog asistenta, sa punim vremenom, za užu naučnu oblast Međunarodna ekonomija. Izbor asistenta vrši

Ceo članak

Konkurs za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Univerzitet u Beogradu-Fakultet političkih nauka raspisuje konkurs za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa: 1. – jednog vanrednog odnosno izbor jednog redovnog profesora sa punim radnim vremenom za užu

Ceo članak

Konkurs za upis na master studije za školsku 2011/12.

UNIVERZITET U BEOGRADU – FAKULTET POLITIČKIH NAUKA KONKURS ZA UPIS NA MASTER AKADEMSKE STUDIJE U ŠKOLSKOJ 2011/12. GODINI MASTER  AKADEMSKE STUDIJE 1.Master akademske studije politikologije

Ceo članak

Konkurs za upis na doktorske studije za školsku 2011/12.

UNIVERZITET U BEOGRADU-FAKULTET POLITIČKIH NAUKA KONKURS ZA UPIS NA DOKTORSKE STUDIJE U ŠKOLSKOJ 2011/12.GODINI DOKTORSKE STUDIJE Doktorske studije politikoloških nauka-studije politikologije Doktorske studije politikoloških nauka-međunarodne i evropske

Ceo članak

Konkurs za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa jednog asistenta, sa punim radnim vremenom, za užu naučnu oblast Politikološko-sociološke studije

Univerzitet u Beogradu-Fakultet političkih nauka raspisuje konkurs za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa jednog asistenta, sa punim radnim vremenom, za užu naučnu oblast Politikološko-sociološke studije.

Ceo članak

Konkurs za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa dva asistenta, sa punim radnim vremenom, za užu naučnu oblast Medijske studije i novinarstvo

Univerzitet u Beogradu-Fakultet političkih nauka raspisuje konkurs za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa dva asistenta, sa punim radnim vremenom, za užu naučnu oblast Medijske studije i

Ceo članak

Stranica 1 od 212