Početna Konkursi

Konkurs za izbor i zasnivanje radnog odnosa

Univerzitet u Beogradu-Fakultet političkih nauka Beograd, Jove Ilića 165 raspisuje konkurs za izbor i zasnivanje radnog odnosa I 1. jednog docenta odnosno jednog vanrednog profesora sa punim radnim vremenom

Ceo članak

05_IMG_6714

Konkurs za upis na diplomske akademske master studije

UNIVERZITET U BEOGRADU-FAKULTET POLITIČKIH NAUKA KONKURS ZA UPIS NA DIPLOMSKE AKADEMSKE MASTER STUDIJE U ŠKOLSKOJ 2010/11 Diplomske akademske studije politikologije-master regionalnih studija Modul: Regionalne studije Azije Modul:Regionalne

Ceo članak

dobar_znak

Konkurs za upis na doktorske studije za školsku 2010/11.

UNIVERZITET U BEOGRADU-FAKULTET POLITIČKIH NAUKA KONKURSZA UPIS NA DOKTORSKE STUDIJE U ŠKOLSKOJ 2010/11.GODINI DOKTORSKE STUDIJE Doktorske studije politikoloških nauka-studije

Ceo članak

Konkurs za izbor i zasnivanje radnog odnosa jednog asistenta, sa punim radnim vremenom, za užu naučnu oblast Politička teorija, politička istorija i metodologija političkih nauka

Univerzitet u Beogradu-Fakultet političkih nauka Beograd, Jove Ilića 165 raspisuje konkurs 1.      za izbor i zasnivanje radnog odnosa jednog asistenta, sa punim radnim vremenom, za užu naučnu oblast

Ceo članak

Konkurs za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa jednog vanrednog odnosno jednog redovnog profesora sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Socijalna politika

Univerzitet u Beogradu-Fakultet političkih nauka Beograd, Jove Ilića 165 raspisuje konkurs 1.      za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa jednog vanrednog odnosno jednog redovnog profesora sa punim

Ceo članak

Konkurs za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa jednog asistenta

Univerzitet u Beogradu-Fakultet političkih nauka, Beograd, Jove Ilića 165,  raspisuje konkurs za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa jednog asistenta, sa punim radnim vremenom, za užu naučnu oblast Socijalna

Ceo članak

fi_master

KONKURS – master međunarodnih studija – Modul: MHP i pravo ljudskih prava

Konkurs za upis na diplomske akademske studije politikologije – master međunarodnih studija, Modul: Međunarodno humanitarno pravo i pravo ljudskih prava

Ceo članak

Odluka o raspisivanju konkursa za dodelu godišnje nagrade Jelenića

Zadužbina Đurđa, Danice i Jovanke Jelenić

Ceo članak

Konkurs za izbor i zasnivanje radnog odnosa jednog asistenta

Univerzitet u Beogradu-Fakultet političkih nauka raspisuje konkurs za izbor i zasnivanje radnog odnosa jednog asistenta, sa punim radnim vremenom, za užu naučnu oblast Rehabilitacija i socijalna medicina. Izbor asistenta

Ceo članak

Konkurs za dodelu stipendija u školskoj 2010/2011. godini

REPUBLIKA SRBIJA REPUBLIČKA FONDACIJA ZA RAZVOJ NAUČNOG I UMETNIČKOG PODMLATKA BEOGRAD, ZAHUMSKA 14 upućuje P O Z I V ZA PRIJAVLJIVANJE NA KONKURS ZA DODELU STIPENDIJA U ŠKOLSKOJ 2010/2011. GODINI

Ceo članak

Raspisani kokursi na FPN

Univerzitet u Beogradu-Fakultet političkih nauka raspisuje konkurs za izbor i zasnivanje radnog odnosa za: jednog docenta sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Studije javnosti, jednog docenta sa

Ceo članak

stepenice

Konkurs za upis na diplomske akademske (Master) studije

DIPLOMSKE AKADEMSKE (MASTER) STUDIJE 1. DIPLOMSKE AKADEMSKE STUDIJE POLITIKOLOGIJE – master politikoloških studija Modul: Politička teorija, politička sociologija i institucije Modul: Političko nasilje i država 2. DIPLOMSKE AKADEMSKE

Ceo članak

Konkurs za prijem VIII generacije stazista

Centar za civilno-vojne odnose (CCVO) www.ccmr-bg.org RASPISUJE KONKURS ZA PRIJEM VIII GENERACIJE STAŽISTA/KINJA: Studentima/kinjama završnih godina studija, diplomcima i postdiplomcima sa fakulteta društvenih nauka, pruža se jedinstvena prilika

Ceo članak

Konkurs zа izbor i zаsnivenje rаdnog odnosа jednog аsistentа, zа užu nаučnu oblаst Političkа ekonomijа i finаnsije

Univerzitet u Бeogrаdu-Fаkultet političkih nаukа rаspisuje konkurs zа izbor i zаsnivenje rаdnog odnosа jednog аsistentа, sа punim rаdnim vremenom, zа užu nаučnu oblаst Političkа ekonomijа i finаnsije. - Izbor аsistentа

Ceo članak

Stranica 2 od 212